[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilelor situate în șoseaua Sărăriei nr. 17, municipiul Iași, județul Iași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (...)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
07.07.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilelor situate în șoseaua Sărăriei nr. 17, municipiul Iași, județul Iași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea Națională de Arte „George Enescu" din Iaşi.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail gabriela.savu@edu.gov.ro.