[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
19.07.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unei părți dintr-un bun imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educației prin Universitatea pentru Științele Vieții ,,Ion Ionescu de la Brad" din Iași, în administrarea Comunei Miroslava, în vederea realizării obiectivului de investiții „Supralărgire bretea de legătură între Șoseaua de Centură VO DN28D și DC28, Comuna Miroslava, județul Iași”.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro.