[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale pentru finanțarea în anul 2023 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
25.08.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, pentru finanțarea în anul 2023 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro