[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului (...)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
11.07.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

  • Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de  inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării și a înscrierii în cartea funciară, și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Universității „Constantin Brâncuși’’ din Târgu Jiu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației, pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării

  • Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Universității din Pitești, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației, ca urmare a reevaluării și a înscrierii acestora în cărțile funciare

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectele supuse consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro.