Consultari organizate de Comisia Europeana

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
17.03.2017
  • Comisia Europeană a lansat consultarea publică privind evaluarea intermediară a programului Erasmus+

Consultarea își propune să colecteze observațiile și punctele de vedere ale diferitelor părți interesate și ale publicului privind relevanța obiectivelor programului Erasmus+, a eficacității măsurilor luate pentru realizarea acestora și a eficienței cu care sunt puse în practică.

De asemenea, consultarea va colecta opinii privind coerența programului și valoarea sa adăugată în raport cu provocările și oportunitățile din domeniile educației, formării, tineretului și sportului, comparativ cu ceea ce ar putea realiza statele membre individual.

Consultarea publică privind Erasmus+ acoperă și programele precursoare (Învățare pe tot parcursul vieții, Tineret în acțiune, Erasmus Mundus, etc.) și conține întrebări privind viitorul programului Erasmus+. Rezultatele vor fi utilizate împreună cu alte date pentru o bună informare privind evaluarea intermediară continuă și independentă a programului Erasmus+.

Completarea chestionarului poate dura între 10 și 60 de minute, în funcție de gradul de detaliere al răspunsurilor.

Consultarea este disponibilă la adresa

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/eras...

Termen  limită: 31 mai 2017.

 

  • Comisia Europeană a lansat consultarea publică privind revizuirea competențelor cheie

 

Consultarea are ca scop să determine competențele (cunoștințele, deprinderile și atitudinile) de care tinerii au nevoie pentru a reuși în viață.

Comisia își propune să dezvolte o înțelegere comună a competențelor-cheie necesare (de exemplu alfabetizare, cetățenie, antreprenoriat) și va explora, modul în care pot fi sprijinite evaluarea abilităților și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

Prin această consultare  vor fi colectate opinii care să ajute la operarea unor modificări informate în ceea ce privește Cadrul de competențe-cheie din 2006. Sunt vizate următoarele aspecte:

- puncte tari și puncte slabe în ceea ce privește utilizarea Cadrului de competențe-cheie din 2006;

- domeniile prioritare în care trebuie modificat Cadrul și în care este necesar să se definească acele competențe prevăzute de Cadru, astfel încât să poată fi acoperite nevoile actuale și viitoare în materie de educație și formare;

- instrumentele și procesele necesare pentru a sprijini dezvoltarea de competențe-cheie pentru toți

Consultarea în limba română este disponibilă la adresa

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/078ec0a1-5d21-402b-884c-b2720e622b4...

Termen  limită: 19 mai 2017.