Corpul de Experți al Corpului de Control

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Calitatea de membru al Corpului de Experți (CE) al Corpului de Control (CC) se dobândește și se confirmă prin ordin de ministru.

Experții Corpului de Experți sunt cadre didactice cu experiență în învățământ și în activitatea managerială, formați în domeniul controlului și selectați de către Corpul de Control. Aceștia exercită activitatea de control la solicitarea Corpului de Control și doar în baza ordinului de serviciu emis de Corpul de Control.

Corpul de Experți al Corpului de Control a fost înființat prin ordinul de ministru nr. 5.534/28.11.2005. Componența sa a fost actualizată, succesiv, prin ordine de ministru, în anii 2007, 2012, 2018, 2019 și 2020.

► Selecția membrilor Corpului de Experți se face în baza unei metodologii specifice, aprobată prin ordin de ministru.

Actualizarea componenței se impune pentru o gestionare eficientă și constructivă a controlului și monitorizării eficiente a examenelor naționale, având la baza criteriile de mai jos:

  • disponibilitatea de a participa la monitorizarea examenelor naționale

  • participarea efectivă la activitățile de control.

NOU: Regulament de organizare şi funcționare a Corpului de Experți al Corpului de Control din cadrul Ministerului Educaţiei (aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.489/21.11.2021)