corp experți Corp Control

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Corpul de Experți al Corpului de Control

Calitatea de membru al Corpului de Experți (CE) al Corpului de Control (CC) se dobândește și se confirmă prin ordin de ministru.

Experții Corpului de Experți sunt cadre didactice cu experiență în învățământ și în activitatea managerială, formați în domeniul controlului și selectați de către Corpul de Control. Aceștia exercită activitatea de control la solicitarea Corpului de Control și doar în baza ordinului de serviciu emis de Corpul de Control.

Subscribe to RSS - corp experți Corp Control