metodologii CNFIS 2021

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Propuneri (elaborate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior - CNFIS) privind metodologiile de repartizare a alocațiilor bugetare destinate instituțiilor de învățământ superior - 2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele propuneri elaborate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS):

Subscribe to RSS - metodologii CNFIS 2021