Gestiunea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
01.06.2016

I. Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate

Dreptul de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României și matriţa timbru sec îl au conducătorii instituţiilor de învăţământ superior.

Conducătorii instituţiilor de învăţământ superior sunt răspunzători de păstrarea şi utilizarea legală a sigiliilor cu stema României.

Sigiliul cu stema României se aplică de către conducătorii instituţiilor de învăţământ superior sau de către persoanele special desemnate de către aceştia pe actele de studii şi pe documentele de evidenţă şcolare, precum şi pe actele specifice, potrivit legii.

Matriţa timbru sec cu stema României se aplică de către conducătorii instituţiilor de învăţământ superior sau de către persoanele desemnate special în acest sens, prin decizie, pe actele de studii eliberate absolvenţilor, în locul rezervat în acest scop.

Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate sunt reglementate de H.G. nr. 805 din 3 iulie 2003 (disponibilă atașat). 

II. Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate sunt reglementate de ordinul de ministru nr. 4.511/2017 (disponibil atașat).