Informare de presă: Consultare publică privind proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 598/2018

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
04.01.2024

Ministerul Educației supune consultării publice proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea HG nr. 598/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M și nivelul salariilor de bază aferente acestora.

Proiectul de hotărâre vizează aprobarea normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M și nivelul salariilor de bază aferente acestora, ca urmare a aplicării O.U.G. nr. 128/2023.

Proiectul stabilește salariile de bază pentru fiecare funcție de conducere pe fiecare grad și fiecare categorie de unitate de învățământ.

Pentru salariile funcțiilor didactice de conducere s-a aplicat principiul conform căruia salariile de bază ale acestor funcții să fie peste nivelul maxim al salariilor de bază de execuție cu dirigenție, în vederea eliminării inechităților existente în decembrie 2023.

Prin actualul proiect de act normativ, pentru funcțiile de conducere de director în luna ianuarie 2024 este un salariu de bază minim de 10.590 lei și un salariu de bază maxim de 11.242 lei, diferența între acestea fiind de 652 lei, iar în luna iunie 2024 este un salariu de bază minim de 11.260 lei și un salariu de bază maxim de 11.812 lei, diferența între acestea fiind de 552 lei.

Creșterile se pot observa din noile salarii de bază, pentru funcțiile de conducere de director. Creșterile salariale se înregistrează pentru toate funcțiile de conducere regăsite în prezentul proiect.

Menționăm faptul că salariile de bază pentru funcțiile de conducere prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 la normele metodologice nu depășesc salariul de bază maxim prevăzut în OUG nr. 128/2023.

Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile de conducere prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 la normele metodologice s-a stabilit prin modificarea salariilor în funcție de categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil șef și secretar șef, cu nivel de studii S, avându-se în vedere complexitatea și diversitatea activităților personalului care ocupă aceste funcții.