[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 598/2018

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
04.01.2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 598/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și  director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M și nivelul salariilor de bază aferente acestora. 

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail salarizare@edu.gov.ro