Informații & rezultate referitoare la concursul organizat în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” (în afara organigramei) - etapele I & a II-a

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
18.11.2019

Erată

***

1. Rezultatul soluționării contestației depuse la proba de eligibilitate administrativă - etapa I (atașat)

2. Rezultate finale înregistrate la concursul de selecție a 40 de posturi de experți județeni [1 expert/județ] - etapa I (atașat)

3. Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea a 23 de posturi de experți județeni [1 expert/județ], conform listei anexate, în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607 - etapa a II-a de selecție -

+ anexe (cerere înscriere concurs, declarație de disponibilitate, formular consimțământ prelucrare date personale) * 

* Toate fișierele atașate, inclusiv cele cu link inserat, sunt pdf

Etichetă :