Instituții de învăţământ superior particulare autorizate să funcţioneze provizoriu

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA - ILFOV

www.institutadventist.ro

FUNDAŢIA "ŞTEFAN LUPAŞCU" - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI

www.univ-st-lupascu.ro

INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN

www.itrcf.ofmconv.ro

FUNDAŢIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE

www.academiacomerciala.ro

FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ "ALMA MATER" - UNIVERSITATEA "ALMA MATER" DIN SIBIU

www.uamsibiu.ro

FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT "IOAN SLAVICI" - UNIVERSITATEA "IOAN SLAVICI" DIN TIMIŞOARA

www.islavici.ro

FUNDAŢIA "GAUDEAMUS" - UNIVERSITATEA "TOMIS" DIN CONSTANŢA

www.univ-tomis.ro

INSTITUTUL TEOLOGIC CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE "TIMOTHEUS" DIN BUCUREŞTI

www.timotheus.ro

FUNDAŢIA LUMINA - INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT - UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD EST - LUMINA

www.lumina.org/ro

ŞCOALA NORMALĂ SUPERIOARĂ - BUCUREŞTI (S.N.S.B.) - organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare