Instituții de învățământ superior particular acreditate

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Lista instituțiilor de învățământ superior particular acreditate

(conform HG nr. 367/2023, cu modificările și completările ulterioare)

COD UNIV.

UNIVERSITATE

U.P.01.

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI

U.P.02.

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI

U.P.03.

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI

U.P.04.

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

U.P.05.

UNIVERSITATEA „HYPERION" DIN BUCUREŞTI

U.P.06.

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI

U.P.07.

UNIVERSITATEA BIOTERRA DIN BUCUREŞTI

U.P.08.

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

U.P.09.

UNIVERSITATEA ATHENAEUM DIN BUCUREŞTI

U.P.10.

UNIVERSITATEA ARTIFEX DIN BUCUREŞTI

U.P.11.

INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI

U.P.12.

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI

U.P.13.

INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCUREŞTI: învăţământ universitar - ciclul II

U.P.14.

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD

U.P.15.

UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU

U.P.16.

UNIVERSITATEA „AVRAM IANCU" DIN CLUJ-NAPOCA 

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior intră în lichidare începând cu anul universitar 2016 - 2017.

U.P.17.

UNIVERSITATEA „BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA

U.P.18.

INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

U.P.19.

UNIVERSITATEA SAPIENTIA DIN CLUJ-NAPOCA (activitatea didactică se desfăşoară în limba maghiară)

U.P.20.

UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA

U.P.21.

UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAŢI

U.P.22.

UNIVERSITATEA „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DIN IAŞI

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 - 2015.

U.P.23.

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI

U.P.24.

UNIVERSITATEA APOLLONIA DIN IAŞI

U.P.25.

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ „DRĂGAN” DIN LUGOJ

U.P.26.

UNIVERSITATEA AGORA DIN ORADEA

U.P.27.

UNIVERSITATEA „EMANUEL" DIN ORADEA

U.P.28.

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „PARTIUM" DIN ORADEA (activitatea didactică se desfăşoară în limba maghiară)

U.P.29.

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEŞTI

U.P.30.

UNIVERSITATEA „ROMÂNO-GERMANĂ" DIN SIBIU

Specializările/ Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2020 - 2021.

U.P.31.

UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREŞ

U.P.32.

UNIVERSITATEA TIBISCUS DIN TIMIŞOARA 

U.P.33.

UNIVERSITATEA „ADVENTUS" DIN CERNICA

U.P.34

INSTITUTUL TEOLOGIC CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE „TIMOTHEUS” DIN BUCUREŞTI

Alte informații utile:

Data publicării: 
Miercuri, 24 Noiembrie, 2021