[Consultare publică] Ghidul solicitantului „Schema de granturi PNRAS runda a II-a (seria a 3-a)”

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
26.04.2024

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului în vederea deschiderii unui nou apel de proiecte „Schema de granturi PNRAS runda a II-a (seria a 3-a), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație, în vederea reducerea abandonului școlar.

 Apelul de proiecte se adresează unităților de învățământ preuniversitar de stat cu o rată de abandon școlar ridicată și performanță școlară scăzută la nivel gimnazial, conform listei unităților de învățământ eligibile.

Pentru a crește capacitatea unităților de învățământ de a obține finanțare și de a implementa cu succes un grant PNRAS, în cadrul acestui apel unitățile de învățământ eligibile pot depune o cerere de finanțare, astfel:

 • fie ca unitate de învățământ eligibilă, în nume propriu

 • fie în parteneriat (în folosul unității/unităților de învățământ beneficiare) încheiat de unitatea de învățământ eligibilă cu:

  • una sau mai multe unități de învățământ eligibile, dintre cele menționate în Anexa 17 și/sau

  • ONG-uri, asociații/fundații cu experiență relevantă în educație și/sau

  • unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora sunt organizate și funcționează unitățile de învățământ preuniversitar eligibile.

Valoarea maximă a unui proiect este de 300.000 de euro, fără TVA.

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține granturi pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar la nivel gimnazial, îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi la evaluarea națională de clasa a VIII-a, precum și pentru îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar inferior la cel superior.

NOTĂObservațiile și recomandările pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro până în data de 16 mai 2024.