Precizări privind disciplinele la care se susțin lucrări scrise de evaluare semestrială (teze) în anul școlar 2021 - 2022

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
05.11.2021

1. În baza prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, disciplinele la care se susțin lucrări scrise de evaluare semestrială (teze) se stabilesc de către Ministerul Educației.

2. În funcție de situația epidemiologică existentă la nivelul fiecărei unități de învățământ, respectiv al fiecărei formațiuni de studiu (clase), conducerea unității de învățământ stabilește, prin decizie a consiliului de administrație, calendarul desfășurării tezelor până la sfârșitul fiecărui semestru al anului școlar 2021 - 2022. În primul semestru, tezele vor fi programate începând, de regulă, cu data de 6 decembrie 2021.

3. În unitățile de învăţământ gimnazial, liceal şi profesional cu predare în limbile minorităților naționale, precum și la clasele de nivel gimnazial, liceal şi profesional cu predare în limbile minorităților naționale, pe lângă lucrările scrise menționate în listă, se susține lucrare scrisă semestrială și la limba și literatura maternă, indiferent de nivel, filieră, profil, specializare/calificare profesională, an de studiu și formă de școlarizare.

4. La clasa a VII-a și a VIII-a, la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, pe lângă lucrările scrise menționate în listă, se susține lucrare scrisă semestrială și la limba modernă respectivă, conform prevederilor art. 5 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.797/2017.

5. La clasele din învăţământul liceal cu predare în regim bilingv sau intensiv a unei limbi moderne, indiferent de specializare/calificare profesională, pe lângă lucrările scrise menționate în listă, se susține lucrare scrisă semestrială și la limba modernă respectivă conform prevederilor art. 5 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.797/2017.

6. În cazurile în care o lucrare scrisă semestrială se susține la o disciplină la alegere dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în scris pentru disciplina aleasă din listă. Opțiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an școlar.

7. În învăţământul special care utilizează curriculumul şcolii de masă sau curriculumul şcolii de masă adaptat, asigurând aceleași finalități ca învățământul de masă, se susţin tezele prevăzute  pentru învăţământul de masă. În unităţile de învăţământ care utilizează curriculumul învăţământului special,  elevii susţin teze la limba și literatura română şi matematică, începând cu clasa a VI-a, cu excepția celor cu deficiențe grave/profunde/asociate, inclusiv surdocecitate, al căror progres se evaluează prin calificative.

8. Lista disciplinelor la care se susțin lucrări scrise de evaluare semestrială (teze) este disponibilă anexat.