Ziua internațională a profesorilor de limba franceză (Ediția a IV-a / 24 noiembrie 2022)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
24.11.2022

Mesajul ministrului Educației, Ligia DECA

Ecourile extrem de pozitive ale primelor trei ediții ale Zilei internaționale a profesorilor de limba franceză îndreptățesc continuarea organizării acestui eveniment, a patra ediție desfășurându-se în data de 24 noiembrie 2022, cu tema  Le professeur de français, créateur d’avenir, sub egida Ministerului Educației, Ambasadei Franței în România și Institutului Francez din România, Federației Internaționale a Profesorilor de Limba Franceză (FIPF), Asociației Române a Profesorilor Francofoni (ARPF), Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), Delegației Generale Wallonie-Bruxelles (DWB).

Tema propusă pentru anul acesta, Le professeur de français, créateur d’avenir, oglindește prețuirea rolului definitoriu pe care profesorul de limba franceză îl are în promovarea acestei limbi, a valorilor culturale ale spațiului francofon și, în același timp, menirea lui de a educa, motiva, inspira, de a deschide noi perspective și de a cultiva caractere deschise, tolerante, responsabile și adaptabile la societatea de astăzi: „Oamenii au dat uitării adevărul acesta - zise vulpea. Tu însă nu trebuie să-l uiți. Devii răspunzător de-a pururi pentru ceea ce ai îmblânzit. Tu ești răspunzător de floarea ta.” (Saint-Exupéry, Micul Prinț).

Fiind răspunzător de „ceea ce îmblânzește”, în contextul social actual, al generației multitasking Z,  profesorul devine mentor, un mentor maestru, cu o personalitate în continuă perfecționare, adaptare și reinventare. Portretul profesorului de limba franceză de astăzi? Profesor foarte bine pregătit profesional, flexibil şi receptiv la nou, entuziast, inventiv și creativ, empatic, onest, umanist critic cu sine însuşi şi cu experiențele vieţii. Profesor exigent și tolerant, conştient de rolul său de a pregăti elevii pentru viaţă, împărtășindu-le bucuria învățării. Profesor modern, care pune la dispoziția elevilor săi arsenalul de cunoștințe, bunăvoință, pasiune și dăruire, modelând caractere, comportamente, atitudini, moduri de a gândi - viitori oameni frumoși, independenți, responsabili și adaptați unei societăți în perpetuă schimbare.

La mulți ani, dragi profesori de limba franceză! Felicitări pentru profesionalismul și dăruirea cu care împărtășiți limba și literatura franceză, precum și valorile culturale și democratice francofone, elevilor dumneavoastră, merci d'être les professeurs qui façonnent l'avenir dans les yeux de chaque enfant!

Ligia DECA,

Ministrul Educației

Materiale informative: