Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a participat vineri, 2 martie, la ședința Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
02 Mar 2018

Cu acest prilej, ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a subliniat importanța acestui consiliu consultativ și rolul său primordial în definirea și stabilirea standardelor de calitate în educația universitară. De asemenea, ministrul Valentin Popa a declarat că, în mandatul său, reprezintă priorități creșterea calității actului educațional, recunoașterea internațională a învățământului superior românesc și respectarea normelor de etică, integritate și deontologie profesională.

Ministrul Valentin Popa le-a reamintit celor prezenți că așteptările comunității academice privind CNATDCU sunt foarte mari, membrii acestuia fiind cei de la care se așteaptă, înainte de toate, stabilirea liniilor directoare ale învățământului superior românesc. În acest context, solicitările exprese ale ministrului adresate membrilor CNATDCU sunt:​

  • Analizarea și identificarea posibilităților de armonizare a standardelor de calitate în învățământul superior, fără scăderea acestora;
  • Stabilirea, într-un timp cât mai scurt, a unor standarde minimale pentru acordarea titlului de doctor;
  • Conștientizarea importanței rolului CNATDCU, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 și Regulamentului de organizare și funcționare, în ceea ce privește desfășurarea concursurilor pentru ocuparea pozițiilor de conferențiari și profesori din universități, precum și în respectarea eticii și deontologiei în cercetare (școli doctorale). Pornind de la acest deziderat, ministrul Valentin Popa a anunțat membrii CNATDCU că vor efectua vizite de monitorizare și control în universități, în echipe mixte, alături de funcționari din cadrul Corpului de Control al ministrului.

Astfel, ministrul Educației a solicitat președintelui CNATDCU ca, în termen de o săptămână, să prezinte, împreună cu Direcția Generală Inspecție și Control din cadrul MEN, o propunere de program pentru aceste activități de control, în care vor fi urmărite:

  • ​Verificarea modului în care s-au derulat concursurile pentru ocuparea pozițiilor de conferențiar și profesor universitar;
  • Îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea acestor poziții, pornind de la sesizările primite la MEN, dar și prin sondaj/eșantionare;
  • Verificarea modului în care, în cadrul universităților/școlilor doctorale, sunt respectate normele de etică, integritate și deontologie profesională.

La constituirea comisiilor de control (2 reprezentanți CNATDCU și 2-3 reprezentanți MEN) vor fi evitate incompatibilitățile.

Totodată, ministrul Valentin Popa a solicitat membrilor Consiliului General al CNATDCU o mai mare implicare, astfel încât să nu mai existe necorelări/disfuncționalități în activitatea diverselor comisii CNATDCU, menționând că sunt multe teze de doctorat amânate, dar și sesizări de plagiat nesoluționate.

BIROUL DE COMUNICARE