Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a participat vineri, 16 martie, la conferința „Incluziunea financiară - de la vorbe la fapte", ​organizată de Banca Națională a României

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
16 Mar 2018

În cadrul evenimentului, organizat de către Banca Națională a României, prin intermediul proiectului internațional „Global Money Week - Săptămâna Mondială a Banilor”, ministrul a comunicat principalele preocupări și acțiuni întreprinse, în ultimii ani, de Ministerul Educației Naționale în domeniul educației financiare, cu precădere la nivelul învățământului preuniversitar.

Educația financiară în învățământul preuniversitar se realizează, în principiu, atât sub forma educaţiei formale-curriculare, cât și a educaţiei non-formale-extracurriculare.

Ministerul Educației Naționale a avut în vedere, în raport cu noul calendar al dezvoltării curriculare, începând cu anul 2016, menținerea și amplificarea elementelor deja existente referitoare la educația financiară. În acest sens, în cadrul ariei curriculare Om și societate, a fost inclusă disciplina Educație socială – Educație economico-financiară, care se va studia începând cu anul școlar 2020-2021, când noul plan cadru se va aplica la clasele a VIII-a.

De asemenea, sistemul educațional preuniversitar beneficiază de o ofertă completă de cursuri de Educație financiară, ca disciplină opțională inclusă în cadrul național de programe școlare, pentru toate nivelurile de învățământ preuniversitar.

Buna cooperare instituțională între Ministerul Educației Naționale și Banca Națională a României a trecut la un alt nivel în anul 2010, prin semnarea unui Protocol de Colaborare, reînnoit în anul 2013. Totodată, începând cu anul 2015, există un Protocol de colaborare în domeniul educației financiare nebancare, încheiat între MEN și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În vederea consolidării și dezvoltării educației financiare, ministrul educației naționale și-a propus să contribuie, în mod nemijlocit și substanțial, la elaborarea Strategiei naționale în domeniul educației financiare, alături de toți ceilalți parteneri interesați.