Monica Cristina Anisie: Mesaj cu ocazia Zilei internaționale a profesorului de limba franceză (Ediția a II-a /26 noiembrie 2020)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
26.11.2020

«A învăța limba franceză astăzi nu înseamnă numai cunoaşterea unei limbi elegante, distinse şi vii, înseamnă acces la cunoaştere, dezvoltare şi democraţie, profesorul de limba franceză fiind catalizatorul promovării culturii, civilizației și valorilor spațiului francofon, formând, în același timp, caractere puternice și performante, sensibile și creative. Este motivul pentru care inițiativa organizării unei zile internaționale a profesorilor de limba franceză vă onorează și vă motivează să perseverați în demersul dumneavoastră nobil de dascăl dedicat elevilor săi.

Ecourile primei ediții a Zilei internaționale a profesorului de limba franceză, pe tema Innovation et créativité, desfășurate în data de 28 noiembrie 2019, au determinat continuarea acestei inițiative. Ministerul Educației și Cercetării, Asociația Română a Profesorilor Francofoni,  Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), Institutul Francez din România, Delegația Generală Wallonie-Bruxelles, Organizația Internațională a Francofoniei, reprezentată la București de Biroul regional pentru țările Europei Centrale și de Est (BRECO), precum și profesorii de limba franceză din țară au organizat o multitudine de evenimente variate, destinate valorizării meseriei de profesor de limba franceză, consolidării legăturii şi solidarităţii dintre profesori, dintre profesori și elevi și  prin promovarea culturii francofone (conferințe, reuniuni, dezbateri, concursuri tematice, expoziții, ateliere, proiecții de film francofon, acordarea de distincții).

Tema propusă pentru a doua ediție a Zilei internaționale a profesorului de limba franceză, Nouveaux liens et nouvelles pratiques: une communauté renforcée et des projets pour demain, care va avea loc în data de 26 noiembrie 2020, este deosebit de generoasă și binevenită în contextul pandemic actual, context care solicită o mai mare implicare creativă a profesorilor în ceea ce privește desfășurarea procesului educativ în mediul online. Acest regim de predare provoacă și profesorii de limba franceză să utilizeze noi instrumente de lucru digitale, noi practici pedagogice. Școala online presupune, în egală măsură, o reinventare pedagogică în afara sălii de clasă, un nou tip de relaționare cu elevii, implicarea lor activă în propriul proces de formare și crearea unei comunități de învățare, oferirea de sprijin și feedback în mod constant.

Evenimentele organizate în acest an cu ocazia Zilei internaționale a profesorului de limba franceză reprezintă o oportunitate pentru un schimb de bune practici în domeniul creării și dezvoltării metodelor și tehnicilor pedagogice eficiente la distanță, precum și pentru proiectarea unor activități didactice sau evenimente educaționale menite să consolideze legăturile deopotrivă  între profesori și între profesori și elevi.

Vă adresez invitația de a valorifica platforma digital.educred.ro în activitățile de învățare cu elevii, aplicație pusă la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării care conține o secțiune de Resurse Educaționale Deschise - RED.

Felicitări tuturor profesorilor de limba franceză care au creat resurse de învățare interesante, atractive, racordate la interesele de cunoaștere ale elevilor, pentru susținerea activităților la distanță, platforme de învățare aplicate, instrumente digitale utile de comunicare și colaborare la distanță.

La mulți ani, dragi profesori de limba franceză!

„Les enfants seuls savent ce quils cherchent” („Singuri copiii știu ce caută”) ne amintește Micul Prinț, dacă am uitat. Vă invit să-i sprijinim în această căutare și călătorie de cunoaștere, care este procesul educativ, și să continuăm să le fim modele de profesionalism, empatie și optimism, acei oameni speciali din viața colegilor și ai elevilor noștri!»

Monica Cristina Anisie,

Ministrul Educației și Cercetării