Listele naționale cu temele pentru proba practică și Fișele de evaluare ale temelor pentru proba practică în vederea certificării calificării profesionale

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Listele naționale ale temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare asociate sunt în proces de revizuire ca urmare a intrării în vigoare a OMENCȘ 4121/2016 privind aprobarea standardelor de pregătire profesională pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4 al Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic.

Listele naționale ale temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare revizuite vor fi disponibile până la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2018-2019, conform art. 21 (5) din Ordinul M.E.N. nr. 4435 din 29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani.

Data publicării: 
Luni, 6 Februarie, 2017