Ordin nr. 4.246/2020 pentru modificarea și completarea ordinului nr. 3.844/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului personalului didactic din înv. preuniversitar

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
15.05.2020

Publicăm, atașat, ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.246/13.05.2020 privind modificarea și completarea ordinului ministrului Educației și Cercetării nr. 3.844/27.03.2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID-19.

Potrivit acestui document, pentru o perioadă cel puțin egală cu aceea a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, pentru programele de formare continuă acreditate, având forma de organizare de tip față-în-față, aflate în implementare la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular și suspendate conform prevederilor legale în vigoare, activitățile de formare și de evaluare finală ale programelor de formare continuă acreditate față-în-față vor fi reorganizate și desfășurate în regim online, numai cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

(a) avizul Comisiei Specializate de Acreditare, acordat doar în format sincron audio-video (webinar) - utilizând facilitățile platformelor/aplicațiilor de formare e-learning, avizate pentru programele respective - și doar pentru grupele de cursanți din seriile curente, implicate în activitățile de formare la data suspendării acestora;

(b) acordul a cel puțin jumătate + 1 din numărul formabililor notificați pentru participare la activitățile desfășurate în format online de tip sincron audio-video (webinar);

(c) declarație pe proprie răspundere a fiecărui cursant/participant la aceste activități de formare online de tip sincron audio-video (webinar), care atestă faptul că acesta are acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului de formare în regim online, de tip sincron audio-video (webinar), datată și semnată;

(d) declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului privind  capacitatea furnizorului de transformare a activităților față-în-față în activități online de tip sincron audio-video (webinar);

(e) contracte de închiriere sau de punere la dispoziție de mijloace electronice, încheiate de furnizorul de formare cu terți și procesul-verbal de predare a acestora către cursanți, după caz, în situația desfășurării unor activități de formare în regim online;

(f) denumirea platformei/aplicației e-learning și linkul către aceasta, cu prezentarea/descrierea succintă a specificațiilor tehnice și cu prezentarea ghidului de utilizare a platformei, adaptat desfășurării activităților din cadrul programului de formare în regim online, sincron, webinar, conform planului de învăţământ al programului de formare continuă acreditat;

(g) acordarea dreptului de acces la desfășurarea activităților de formare online de tip sincron audio-video (webinar) pentru reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării cu atribuții de serviciu în domeniu, în scopul monitorizării.

Cadru normativ: