Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.016/09.01.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de experţi în management educaţional [seria a 15-a]

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.01.2020

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional [seria a 15-a], aprobat prin ordinul de ministru atașat, începe în data de 20 ianuarie cu afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu

Încheierea procesului de selecție este prevăzută pentru data de 20 martie 2020 prin emiterea ordinului ministrului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul Naţional al experţilor în management educaţional.

Calendarul in extenso se regăsește în anexa ordinului de ministru publicat mai jos.