Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.629/2019 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2019, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010 - burse de merit olimpic internațional

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
22.01.2020

Documentul publicat atașat (ordinul de ministru nr. 5.629/2019 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2019, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, cu modificările şi completările ulterioare) cuprinde două categorii de beneficiari:

  • elevii care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2019 (anexa1)
  • studenții din anul I care, în calitate de elevi în clasa a XII-a, au participat la olimpiadele școlare internaționale şi au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2019 (anexa nr. 2). 

Cuantumurile bursei de merit olimpic internațional acordate elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, în funcţie de nivelul distincţiei obţinute, sunt cele prevăzute la art. 1 din ordinul de ministru nr. 3.936 din 18.04.2019. Aceste sume sunt valabile pentru toți beneficiarii Legii nr. 235/2010, cu modificările şi completările ulterioare.