Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.057/13.06.2017 privind alocarea de fonduri unităţilor de învăţământ declarate câştigătoare în cadrul competiţiei pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” 2017

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
14.06.2017

Prin ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.057/13.06.2017 se alocă de la bugetul Ministerului Educaţiei Naționale suma de 5.000 lei pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar declarată câştigătoare în cadrul Competiţiei pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană”, ediția 2017.

Lista acestor unități școlare este disponibilă în anexa care face parte integrantă din ordinul atașat. Sumele vor fi utilizate de către fiecare unitate de învățământ preuniversitar pentru dotări de natura obiectelor de inventar. Decizia privind bunurile care vor fi achiziţionate aparţine conducerii fiecărei școli în parte.