Participarea ministrului Ecaterina Andronescu la dezbaterea „Criza forței de muncă. Corelarea sistemului de învățământ universitar dual cu piața muncii”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Marţi, 27 Noiembrie, 2018

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a participat astăzi, 27 noiembrie 2018, la dezbaterea „Criza forței de muncă. Corelarea sistemului de învățământ universitar dual cu piața muncii.”

Evenimentul a reunit reprezentanții autorităților cu cei ai mediului universitar, mediului privat și ai principalelor patronate și sindicate, pentru a discuta pe tema introducerii învățământului de tip dual universitar în România, în contextul prezentării raportului „Cercetări asupra studiului dual la nivel universitar în România”, realizat de Academia de Studii Economice.

Ministerul Educației Naționale încurajează implicarea operatorilor economici în formarea profesională inițială prin învățământ profesional și prin învățământ dual și este deschis propunerilor privind introducerea sistemului de învățământ dual și la nivel terțiar.

De asemenea, MEN consideră că împreună cu mediul economic și de afaceri se pot identifica cele mai potrivite soluții pentru corelarea sistemului de învățământ universitar cu cerințele pieței muncii.

Unul dintre proiectele care urmează a fi implementate de către MEN, în acest scop, prin intermediul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), este „Dezvoltarea sistemică a învăţământului profesional şi tehnic, în concordanţă cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel naţional, regional şi local”proiect finanțat din fonduri europene pentru formarea profesională.

Măsurile vor viza dezvoltarea unor mecanisme pentru anticiparea nevoilor de calificări şi competențe solicitate pe piața muncii, în scopul adaptării ofertei învățământului profesional şi tehnic la necesitățile identificate.

De asemenea, sunt luate în considerare mecanisme de asigurare şi monitorizare a calității în învățarea la locul de muncă, mecanisme de monitorizare, evaluare şi revizuire sistematică a calității formării profesionale la nivelul sistemului Învățământ Profesional și Tehnic (IPT), mecanisme de recunoaștere a excelenței în furnizarea de programe de formare profesională inițială, mecanisme de monitorizare a inserției profesionale a absolvenților IPT, precum şi măsuri pentru creșterea participării la IPT şi creșterea ocupării în rândul absolvenților IPT (dezvoltarea competențelor antreprenoriale, forme de sprijin pentru elevi, consiliere şi orientare profesională, subvenții pentru operatorii economici implicați în formarea profesională inițială).