Participarea ministrului Educației Naționale la reuniunea Consiliului Educație

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
24 Mai 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a participat la reuniunea Consiliului Educație, care a avut loc în data de 22 mai, la Bruxelles, Belgia, fiind organizată sub egida Președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul reuniunii au fost adoptate următoarele documente:

  • Revizuirea Recomandării Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții;
  • Revizuirea Recomandării Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării;
  • Concluziile Consiliului privind punerea în aplicare o viziunii privind Spațiul european al educației.

Totodată, a fost organizată o dezbatere pe tema Potențialul universităților pentru creșterea regională și promovarea aptitudinilor antreprenoriale și inovatoare.

În cadrul intervenției sale, ministrul Educației Naționale a adus în atenție câteva dintre măsurile și inițiativele naționale menite să consolideze rolul instituțiilor de învățământ superior, parteneriatele acestora cu mediul privat, precum și pregătirea forței de muncă pentru generarea creșterii economice la nivel național și regional:

  • Alocarea a 5.000 de locuri bugetate la programele de licență, a 4.600 de locuri la programele de masterat și a 300 de locuri la programele de doctorat pentru susținerea domeniilor care pot stimula creșterea economică a României;
  • Alocarea de stimulente financiare instituțiilor de învățământ superior și programelor care promovează legătura cu angajatorii și asociațiile patronale prin Fondul de Dezvoltare Instituțională;
  • Înființarea, în colaborare cu  Ministerul Economiei, a unui Registru al Antreprenorilor;
  • Participarea la exercițiul Higher Education Innovate (HEInnovate), prin care universități de stat și particulare din România își pot autoevalua potențialul inovativ și antreprenorial.

De asemenea, ministrul Educației Naționale a subliniat că subiectele dezbătute reprezintă priorități pentru România și a reiterat convingerea că, prin inițiativele promovate atât la nivel european, cât și la nivel regional sau național, precum și prin schimbul de bune practici, cooperarea europeană în domeniul educației va fi intensificată, în vederea consolidării socio-economice și a bunăstării cetățenilor europeni.