Inventarul clădirilor încălzite și / sau răcite cu suprafețe totale utile de peste 250 mp deținute și ocupate de autoritățile administrației publice centrale - Ministerul Educației și Cercetării

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
12.03.2020

În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, toate departamentele administrative ale administraţiei publice centrale identifică din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului clădirile încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului interior care au suprafețe de peste 250 mp, întocmesc inventarul acestora, îl actualizează anual, răspunzând pentru completitudinea, realitatea şi exactitatea datelor și îl pun la dispoziţia publicului prin publicarea pe pagina proprie de internet.

Luând în considerare ordinul MDRAP nr. 3466 privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului, precum şi constituirea unor bănci de date specifice privind eficienţa energetică și ordinul nr. 263/2015 privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, cu o suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului a fost realizat formularul pentru actualizarea inventarului clădirilor încălzite și / sau răcite cu suprafețe totale utile de peste 250 mp deținute și ocupate de administrația publică centrală, la nivelul anului 2020.

Etichetă :