Primul Exercițiu Național de Metaranking Universitar – 2016: concluzii și recomandări pentru universitățile românești

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Marţi, 15 Noiembrie, 2016

În anul 2016, 20 de universităţi din România (din cele 92 de universități active, 4 dintre acestea aflate însă în fază de lichidare), toate de stat, reuşesc să treacă un prag minimal al vizibilităţii în clasamentele internaţionale ale universităţilor bazate dominant pe criterii/indicatori academici. Dintre acestea, 5 instituții de învățământ superior intră în categoria Universităţi româneşti cu potenţial de excelenţă, vizibile şi cu impact internațional (în ordinea din clasament: Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea Politehnica din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi Universitatea de Vest din Timișoara), în timp ce celelalte 15 instituții de învățământ superior pot fi grupate în categoria Universităţi româneşti vizibile internațional.

Concluzia este publicată în Raportul asupra Exercițiului Național de Metaranking Universitar – 2016, elaborat de cei 8 membri ai Grupului de experți de înalt nivel (High Level Experts Group), numiți prin Ordinul de ministru nr. 5665, din 27.10.2016. Autorii raportului (în ordine alfabetică) sunt dr. Ovidiu Andronesi, dr. Dorel Banabic, dr. Carmen Buzea, dr. Daniel David, dr. Adrian Miroiu, dr. Bogdan Murgescu, dr. Anca Prisăcariu şi dr. Lazăr Vlăsceanu.

Obiectivul Metarankingului Universitar 2016 a fost cunoașterea poziționării universităților românești în clasamentele internaționale de profil. Analiza a ținut cont de cele 9 clasamente internaţionale relevante care oferă un scor global și care includ preponderent criterii/indicatori academici. Rezultatele analizei scot în evidență atât universitățile românești care trec un prag minimal al vizibilității internaționale (cele 15 universități româneşti vizibile internaţional), cât și universitățile cu potențial world-class, potenţial competitive în aria internațională a educației și cercetării (cele 5 universităţi româneşti cu potenţial de excelenţă, vizibile şi cu impact internațional).

Pe baza rezultatelor relevate de Metarankingul Universitar 2016 autorii au formulat o serie de recomandări. Astfel, pentru a-și transforma potențialul în realitate de tip world-class, universitățile trebuie susținute prin politici specifice, inclusiv financiare. Spre exemplu, prima universitate din România în Metarankingul Universitar-2016 – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – are un buget anual de aproximativ 10 de ori mai mic decât ultima clasată în clasamentul internațional Academic Ranking of World Universities/ARWU (Washington State University).

Pe lângă modul clasic de finanţare a universităţilor, un fond de competitivitate trebuie să susţină universităţile româneşti vizibile internaţional, iar un fond de excelenţă trebuie să susţină universităţile româneşti cu potenţial de excelenţă, vizibile şi cu impact internațional. De asemenea, se impune utilizarea unor  criterii/indicatori din clasamentele internaţionale ale universităţilor, împreună cu criterii/indicatori locali/regionali/naţionali şi vocaţionali relevanți, într-o metodologie specializată pe evaluări academice naţionale practicate la intervale de maximum cinci ani, pe universități și pe programe de studii ordonate pe domenii.

Nu în ultimul rând se desprinde necesitatea efectuării anuale a acestui exerciţiu de metaranking, coroborată cu dezvoltarea sa periodică (la intervale de maximum cinci ani) într-un demers complex de evaluare comprehensivă a tuturor universităţilor şi programelor de studii universitare din România.

BIROUL DE COMUNICARE