PROIECTUL „e-Evaluare, e-Examinare în Educație (4E-Education)” [prezentare]

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

PROIECTUL „e-Evaluare, e-Examinare în Educație (4E-Education)” // PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Ministerul Educației este beneficiarul proiectului „e-Evaluare, e-Examinare în Educației (4E-Education)”, cod 01, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din cadrul Mecanismului de Redresare și Reliziență al Uniunii Europene. Prin intermediul acestui instrument de finanțare, Uniunea Europeană oferă sprijin pentru investițiile și reformele esențiale, corelate tranziției verzi și digitale, în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea rezilienței economice și sociale a statelor membre. Proiectul este parte a Pilonului VI: Politici pentru noua generație, Componenta 15: Educație, Investiția 15: Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut digital.

Ministerul Educației, prin Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene, va implementa proiectul, în parteneriat cu Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, în perioada 7 martie 2024 - 30 septembrie 2025.

Obiectivul general al proiectului este acela de a oferi o abordare integrată a desfășurării activităților didactice în regim digital, acesta fiind operaționalizat prin obiectivele specifice:

O1. Crearea cadrului de utilizare a mediului online pentru evaluările naționale, prin dezvoltarea unui sistem de evaluare și testare securizată online;

O2. Creșterea calității resurselor de învățare, prin dezvoltarea unor resurse educaționale deschise pentru diferite categorii de utilizatori.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 • dezvoltarea unei platforme de evaluare securizată a competențelor elevilor;

 • crearea a 200.000 itemi și teste pentru evaluările și examenele naționale;

 • extinderea platformei manualelor digitale prin adăugarea celor 67.000 RED, pentru învățământul preuniversitar, pentru nivelurile cuprinse între clasa pregătitoare și clasa a VIII-a, inclusiv, pentru toate disciplinele;

 • dezvoltarea de resurse educaționale deschise incluzive, pentru toate clasele de gimnaziu, inclusiv resurse pentru sprijinul elevilor cu dizabilități, sportivi, cerințe educaționale speciale, a celor spitalizați etc.;

 • crearea de conținut educațional digital pentru trei niveluri diferite de aprofundare diferențiată a cunoașterii (remedială, accesibilă, performanță);

 • instruirea a 4.700 cadre didactice în vederea utilizării platformei (100 de profesori din fiecare județ și din fiecare sector al Municipiului București).

Pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor proiectului este alocat un buget total de 464.776.991,00 lei, din care 390.568.900,00 lei reprezintă valoare eligibilă din PNRR, iar 74.208.091,00 lei reprezintă TVA aferentă valorii totale eligible.

Evaluarea elevilor și a studenților a reprezentat una dintre temele prioritare ale Proiectului „România Educată”, proiect național menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazate pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate. O parte dintre prevederile Proiectului „România Educată” a fost inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), printre care și aceea privind evaluarea elevilor, temă prioritară ce a fost preluată și în noua lege a educației. Astfel, Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede, la alin. (10) al Articolului 248, că toate „evaluările și examenele naționale vor fi în integralitate standardizate și administrate în format digital începând cu anul școlar 2027 - 2028”.

Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut (Investiția I15) reprezintă operaționalizarea Cadrului de referință național privind competențele digitale pentru Învățământul Preuniversitar (CRCDIP), pe baza prevederilor documentului-cadru pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor din învățământul primar și gimnazial, cu accent pe educație digitală de înaltă performanță, prezentul sistem urmând a fi interconectat cu sistemele deja existente, în linie cu elementele primului pilon al Planului de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), infrastructură, conectivitate și echipamente digitale, cu utilizatori competenți în domeniul digital, completate de un conținut educațional de înaltă calitate, instrumente accesibile și platforme securizate care respectă standardele de confidențialitate electronică și de etică.

Din punct de vedere al impactului asupra dezvoltării socio-economice pe care implementarea proiectului o va aduce la nivel național menționăm:

 • Creșterea calității educației - prin intermediul platformei de evaluare online și al resurselor educaționale deschise, elevii și cadrele didactice au acces la materiale educaționale de calitate și la instrumente eficiente de evaluare. Aceasta va contribui la îmbunătățirea calității învățământului, pregătind elevii mai bine pentru viitor, dobândind competențe digitale, competențe verzi, care permit desfășurarea activității într-o manieră prietenoasă cu mediul și, totodată, asigurând premisele de a acoperi nevoile pieței muncii cu resurse umane mai pregătite și calificate;

 • Creșterea gradului de angajabilitate - elevii care au acces la resurse educaționale de calitate și care au oportunități de a-și dezvolta competențele tind să aibă șanse mai mari de angajare. Acest lucru poate crește șansele de a ocupa locuri de muncă bine plătite și de a contribui la dezvoltarea economică a țării;

 • Contribuție la dezvoltarea tehnologică - implementarea proiectului susține dezvoltarea competențelor digitale în rândul elevilor, ceea ce este esențial în era tehnologică actuală. Această abilitate poate servi ca bază pentru dezvoltarea industriei tehnologiei informației și comunicării - ICT și a economiei digitale, la nivel național;

 • Impact social și economic - o educație de calitate și o evaluare eficientă a competențelor pot contribui la formarea unei forțe de muncă mai bine pregătită, cu impact pozitiv asupra economiei și a societății în ansamblu.

 • Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut digital va contribui la o infrastructură educațională digitală îmbunătățită pentru întreg sistemul de învățământ, oferind posibilitatea, de desfășurare a întregului proces de predare-învățare-evaluare în mediul online, în anumite situații. De asemenea, platforma va asigura accesul tuturor cadrelor didactice și al elevilor la procesul educațional, în mod unitar și echitabil.

Linkuri utile

► MFE - PNRR

PNRR - Fb

Informare de presă privind lansarea proiectului (12.03.2024)

E-mail contact: 4e-education@edu.gov.ro

Etichete: 
Data publicării: 
Marţi, 12 Martie, 2024