[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară (...)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.12.2022

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară și a reevaluării, precum și transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei Române - Filiala Iași în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro