consultare publică încheiată [2022]

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[ANUNȚ] Dezbatere publică (în sistem de videoconferință) având ca temă proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 - 2030

Ministerul Educației organizează în data de 13 ianuarie 2023, ora 10:00, în sistem de videoconferință, dezbaterea publică având ca temă proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 - 2030.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice poate fi consultat aici

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 - 2030

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice  2023 - 2030.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei.

[Consultare publică] Proiect de Ordonanță de Urgență pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentruFinanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

[Consultare publică] Proiectele Hotărârilor de Guvern privind costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru anul 2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

[ANUNȚ] Dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Normelor metodologice de acordare și de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu

Ministerul Educației organizează în data de 5 decembrie 2022, ora 11:00, în sistem de videoconferință, dezbaterea publică având ca temă proiectul de ordin de ministru privind aprobarea Normelor metodologice de acordare și de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației prin ISJ Maramureș și CSS Sighetu Marmației

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Ordin de ministru privind aprobarea Normelor metodologice de acordare și de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Normelor metodologice de acordare și  de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil din municipiul Suceava în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilului situat în municipiul Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.

Pagini

Subscribe to RSS - consultare publică încheiată [2022]