[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 - 2022

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
05.01.2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică, atașat, proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 - 2022

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise Direcției Generale Învățământ Universitar atât în format letric, cât și prin e-mail, pe adresele de e-mail elena.vilcea@edu.gov.ro sau dgis@edu.gov.ro, până în data de 4.02.2021, inclusiv

 

Etichetă :