Raport anual privind Metarankingul Național aferent anului 2021

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
07.03.2022

Sinteză raport

În exercițiul de metaranking specific anului financiar 2021, realizat conform metodologiei stabilite prin ordinul nr. 3.095/07.02.2022au fost ierarhizate 30 de universități românești de stat (dintr-un total de 54) și o singură universitate privată (Universitatea „Titu Maiorescu” din București).

Top 10 universități românești include, pe lângă universitățile de pe podium (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca #1, Universitatea din Bucureşti #2 și Universitatea Politehnica din Bucureşti #3):

  • 2 universități de medicină (Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca #4 și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti #8);

  • 2 universități comprehensive din consorțiul Universitaria (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi #5 și Universitatea de Vest din Timişoara #7);

  • 2 universități tehnice (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca #9 și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi #10);

  • 1 universitate hiper-comprehensivă (Universitatea „Transilvania" din Braşov #6 ce conține, pe lângă domeniile tradiționale dintr-o universitate comprehensivă și componentele de medicină, respectiv tehnic).

Cu punctaje foarte apropiate urmează Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași și Academia de Studii Economice din București.

Creșterea sistematică anuală, în clasamentele internaționale, a numărului universităților românești incluse în metaranking, evidențiază importanța acestor clasificări pentru conștientizarea necesității creșterii competitivității la nivel internațional, reflectată în  performanța în clasamentele internaționale. Metaranking-ul reprezintă, astfel, un instrument de analiză și un criteriu obiectiv de evaluare în cadrul metodologiilor de finanțare a cercetării în sistem universitar, care permite asigurarea alocării de resurse financiare de la bugetul de stat, pe baza unor indicatori de performanță”, apreciază autorii (adresele de corespondență sunt incluse în raportul publicat mai jos).

---

Obiectivele specifice ale Metarankingului Național au vizat:

  • identificarea instituțiilor de învățământ superior reprezentative din România, performante la nivel științific și cu vizibilitate internațională în clasamentele globale ale universităților europene și occidentale;

  • diferențierea instituțiilor de învățământ superior din România pe baza punctajului obținut în urma aplicării metodologiei internaționale standard privitoare la realizarea exercițiului național de metaranking;

  • să ofere managementului academic național un instrument de analiză corect și în același timp, echitabil, privitor la impactul universităților românești în aria academică internațională, care să furnizeze date utile pentru proiecția strategiei de cercetare și educaționale, inclusiv a componentei care vizează finanțarea cercetării în universități.

Raportul detaliat este disponibil ► aici