Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului național la clasa a XII-a în anul școlar 2024 - 2025

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului național la clasa a XII-a în anul școlar 2024 - 2025 au fost elaborate la nivelul Centrului Național de Politici în Educație și Evaluare pe discipline/module/grupe de discipline/domenii de pregătire profesională, inclusiv pentru învățământul special, rezultând o colecție de 95 de materiale distincte grupate astfel:

  • 32 de repere metodologice elaborate pentru învățământul liceal, filierele teoretică și vocațională, precum și pentru disciplinele de cultură generală din învățământul tehnic.

  • 17 repere metodologice elaborate pentru specificul învățământului profesional și tehnic (IPT), pentru domeniile profesionale ale IPT, discipline/module de specialitate;

  • 25 de repere metodologice elaborate pentru specificul învățământului profesional special (IPS), acoperind atât domenii profesionale, cât și discipline/module de studiu, dintre care 23 de documente au fost realizate pentru clasa a XII-a și 2 documente au fost realizate pentru clasa a XI-a;

  • 21 de repere metodologice elaborate pentru specificul învățământul liceal tehnologic special (LTS), acoperind atât domenii profesionale, cât și discipline/module de studiu.

Reperele metodologice au scopul de a oferi îndrumare și sprijin cadrelor didactice în planificarea, proiectarea și organizarea procesului de predare-învățare-evaluare, venind în completarea colecțiilor anterior elaborate.

Linkuri utile

Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a XI-a în anul școlar 2023 - 2024

Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022 - 2023

Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021 - 2022

Data publicării: 
Marţi, 11 Iunie, 2024