Rezultatul probei de verificare a eligibilității pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 2014+122607

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
28.10.2019