Rezultatul selecției de dosare la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de expert, privind derularea activității de colectare a datelor aferente celui de al doilea raport de monitorizare - proiect SIPOCA 17

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
20.09.2018

Regăsiți, atașat, rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de expert în vederea derulării activității de colectare a datelor aferente celui de-al doilea raport de monitorizare, în cadrul proiectului „Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-ante în educație și îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea performanței instituționale la nivel central și local”, cod SIPOCA 17.

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, în conformitate cu prevederile Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția experților din cadrul echipelor de proiect - PS-UIPFFS-007 și anunțului de concurs nr. 340/07.09.2018, la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor, sediul Ministerului Educației Naționale din str. G-ral. Berthelot nr. 28-30, sector 1, București, camera 37, etaj 1.