România face progrese în privința reformei sistemelor de evaluare și examinare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
19 Oct 2017

Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a participat joi, 19 octombrie, la deschiderea lucrărilor Atelierului Tehnic Regional privind Evaluările și Examinările în Regiunea Europa și Asia Centralăeveniment care se desfășoară la București, în perioada 19 - 20 octombrie. 

Organizat de Ministerul Educației Naționale (MEN) în parteneriat cu UNICEF în România, Atelierul Tehnic Regional este un follow-up al raportului de cercetare lansat în luna mai 2017, pe baza analizei aprofundate a evaluărilor și examinărilor din sistemul românesc de educație (începută în 2016 de Ministerul Educației Naționale, UNICEF și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE). Raportul (disponibil aici) includea analizele, concluziile și recomandările de politici privind evaluările și examinările din sistemul românesc de educație.

Recunoașterea progreselor obținute a venit alături de identificarea unor decalaje, inechități și disfuncționalități din sistem, pe care Ministerul Educației Naționale a decis să le remedieze. În acest sens, a fost dezvoltat, cu sprijinul UNICEF, Planul de acțiuni consolidat privind evaluările și examinările în România care să urmeze recomandările-cheie propuse în privința evaluărilor: 1) în privința elevilor - axarea evaluării pe învățare; 2) în privința personalului didactic - asigurarea unei evaluări care să le susțină mai bine dezvoltarea lor profesională; 3) pentru școli - trecerea de la conformare la dezvoltare și 4) pentru sistemul de educație - valorificarea adecvată a informațiilor în scopul îmbunătățirii sistemului.

Ne dorim ca toți copiii să meargă la grădiniță și la școală, să beneficieze de educație incluzivă de calitate și să finalizeze cel puțin învățământul obligatoriu. În acest sens, trebuie să schimbăm abordarea și să privim evaluarea elevilor, a cadrelor didactice, a școlilor și a sistemului de educație ca pe o oportunitate de a primi feedback și de a interveni pentru a face ca procesul educațional să fie unul de o mai bună calitate, centrat pe elev”, a declarat Liviu Marian Pop, ministrul Educației Naționale.

În acest sens, România intenționează să își regândească evaluările pentru a recunoaște un set mai larg de competențe și pentru a revizui funcțiile astfel încât toți elevii să beneficieze de educație de calitate. De asemenea, practicile de evaluare la clasă ale profesorilor sunt planificate a fi dezvoltate prin formarea inițială și dezvoltarea profesională continuă. „Ne propunem să motivăm cadrele didactice și să le valorificăm competențele prin dezvoltarea unor modalități echitabile de recunoaștere și recompensare a profesorilor, inclusiv a celor care lucrează cu elevi în situație de risc de abandon şcolar. Și, nu în ultimul rând, ne propunem să întărim rolul directorului școlii privind îmbunătățirea calității educației”, a mai declarat ministrul Liviu Marian Pop.

Atelierul Tehnic Regional privind Evaluările și Examinările în Regiunea Europa și Asia Centrală a reunit experți din Albania, Macedonia, Moldova și Serbia, precum și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din domeniul educației din România și ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

BIROUL DE COMUNICARE