Selecție națională pentru angajarea a 80 experți în dezvoltarea de resurse educaționale deschise (RED), în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
28.08.2020

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED, al cărui beneficiar este Ministerul Educației și Cercetării, prin partenerii CCD Botoșani, CCD Brașov, CCD București, CCD Buzău, CCD Cluj, CCD Olt, CCD Teleorman, CCD Timiș lansează apeluri de selecție pentru 80 posturi de experți realizarea resurse educaționale deschise pentru învățământul primar și gimnazial.

Selecția națională se derulează în perioada 26 august - 10 septembrie 2020, angajatorii fiind partenerii regionali ai Ministerului Educației și Cercetării (MEC), anterior menționați, din cadrul proiectului CRED.

Cadrele didactice selectate vor contribui, timp de 20 de luni, la dezvoltarea platformei RED din cadrul proiectului CRED, care va oferi exemple de resurse educaționale deschise pentru implementarea noului Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial, realizând periodic materiale educaționale.

Resursele educaționale deschise reprezintă mai mult decât un instrument educațional inovator și util în colaborarea dintre cadrele didactice. Acestea sunt un veritabil suport care și-a demonstrat importanța, cu precădere în ultimele luni care au adus provocări însemnate pentru sistemul de învățământ, facilitând procesul de predare-învățare de la distanță.

Conform anunțurilor de selecție națională, sunt căutați specialiști în realizarea de resurse educaționale deschise din toată țara, cu o experiență didactică de cel puțin cinci ani în  domeniul de specialitate pentru care este realizată candidatura, care demonstrează o bună cunoaștere a noului Curriculum național din învățământul primar și gimnazial la disciplina pentru care candidează. De asemenea, este solicitată experiență în proiecte educaționale care au avut o componentă de realizare de produse multimedia, cu participare activă în dezvoltarea acestui tip de produse și experiență în crearea de produse multimedia educaționale (video, aplicații interactive, etc), dovedite cu un portofoliu al resurselor reprezentative create.

În vederea aplicării pentru una dintre poziții, sunt necesare accesarea www.educred.ro/red, alegerea partenerului angajator, completarea formularului online și depunerea sau trimiterea dosarului personal, în format fizic, către partenerul angajator.

Depunerea/trimiterea dosarului de înscriere și completarea formularului online sunt obligatorii.

Anunțurile de selecție pot fi parcurse pe paginile web ale fiecărui CCD partener în proiect.

***

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și având o durată de implementare de patru ani. Este cel mai important proiect al Ministerului Educației și Cercetării ce vizează învățământul preuniversitar și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul se implementează la nivel național și are 12 parteneri, instituții publice: Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, opt Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și trei inspectorate școlare.

CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).