Seminar național organizat de Ministerul Educației în cooperare cu Centrul European de Limbi Moderne al Consiliului Europei, dedicat profesioniștilor din domeniul lingvistic (30 mai - 1 iunie 2022)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
06.06.2022

Ministerul Educației a organizat, la Constanța, în perioada 30 mai - 1 iunie 2022, un seminar național dedicat specialiștilor în domeniul dezvoltării curriculare și evaluării, formatorilor și cadrelor didactice. Tema seminarului: Metode alternative de evaluare continuă la disciplinele lingvistice, aliniate la Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și la Volumul însoțitor al CECRL.

Evenimentul face parte din cadrul inițiativei Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference (RELANG) a Centrului European de Limbi Moderne al Consiliului Europei (CELM) și Comisiei Europene și a fost organizat la cererea Ministerului Educației în cadrul cooperării cu CELM.

Pe parcursul celor trei zile, participanții, sub îndrumarea echipei de experți RELANG, s-au familiarizat cu metode și tehnici relevante de evaluare continuă, modalități de integrarea a evaluării în procesul curent de predare-învățare de la clasă și proiectarea de sarcini de evaluare și itemi de testare în acord cu descriptorii CECRL. Accentul a fost pus, de asemenea, pe utilizarea metodelor și tehnicilor de autoevaluare, pe elaborarea de sarcini pentru autoevaluare și pe valorificarea feedback-ului evaluării având ca referențial CECRL.

Competențele dobândite vor contribui la sprijinirea demersurilor actuale de reformă curriculară, care au ca obiectiv, printre altele, integrarea evaluării în procesul de predare pentru a putea aprecia rapid și cu acuratețe nivelul și progresul elevilor în dezvoltarea competențelor lingvistice.

Etichetă :