Instituţii de învăţământ superior de stat civile

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Lista instituțiilor de învățământ superior de stat civile

(cconform HG nr. 367/2023, cu modificările și completările ulterioare)

COD 

UNIVERSITATE

U.01.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREŞTI

U.02.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI 

U.03.

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU" DIN BUCUREŞTI

U.04.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 

U.05.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

U.06.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI

U.07.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

U.08.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI

U.09.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

U.10.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I.L.CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI

U.11.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

U.12.

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI

U.13.

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

U.14.

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

U.15.

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

U.16.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

U.17.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

U.18.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

U.19.

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

U.20.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA

U.21.

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA

U.22.

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

U.23.

UNIVERSITATEA „OVIDIUS" DIN CONSTANŢA

U.24.

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

U.25.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

U.26.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

U.27.

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

U.28.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

U.29.

UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI 

U.30.

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI

U.31.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE T. POPA” DIN IAŞI

U.32.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAŞI

U.33.

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

U.34.

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

U.35.

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI

U.36.

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

U.37.

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

U.38.

UNIVERSITATEA „VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE

U.39.

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU

U.40.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREŞ

U.41.

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ

U.42.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA

U.43.

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA

U.44.

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

U.45.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ" DIN TIMIŞOARA

Alte informații utile:

Data publicării: 
Miercuri, 24 Noiembrie, 2021