Încep dezbaterile privind Strategia de digitalizare a educației - SMART-Edu

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 4 Decembrie, 2020

Ministerul Educației și Cercetării lansează astăzi, 4 decembrie, seria dezbaterilor publice pe cele 8 domenii de acțiune incluse în Strategia de digitalizare a educației din România - SMART-Edu. 

În luna octombrie, Ministerul Educației și Cercetării a demarat procesul de consultare publică privind Strategia de digitalizare a educației și a propus un apel la acțiune pentru o cooperare mai strânsă a tuturor factorilor interesați, pornind de la următoarele priorități: conectivitate, comunitate, ecosistem educațional digital, accesibilitate, inovare și sustenabilitate.

Sistemul educațional trebuie să țină pasul cu evoluția tehnologică, iar pentru acest lucru, dezvoltarea competențelor digitale este esențială. O problemă de importanță majoră din sfera competențelor digitale, asupra căreia trebuie intervenit urgent, o reprezintă insuficienta corelare între educația actuală și piața muncii. Transformarea digitală a întregului proces educațional este principalul vector de apropiere a învățământului de cerințele în continuă schimbare de pe piața muncii pentru meseriile viitorului”, a declarat Jean Badea, subsecretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării.

Direcțiile de acțiune propuse în Strategia privind digitalizarea educației din România vizează următoarele componente:

 • Dezvoltarea de competențe digitale la toate nivelurile de învățământ cross-curricular, prin discipline de specialitate, prin activități formale și non-formale;
 • Susținerea formării digitale inițiale și continue a cadrelor didactice;
 • Îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de conectivitate (conectare la internet, creare de rețele interne, dotare cu echipamente, asigurare suport tehnic);
 • Stimularea unităților și instituțiilor de învățământ pentru oferte educaționale cu specializări și calificări digitale adecvate meseriilor viitorului;
 • Realizarea de instrumente educaționale digitale, încurajarea inovării pentru adaptarea unor soluții educaționale creative, interactive, centrate pe elevi;
 • Crearea de Resurse Educaționale Deschise atractive;
 • Dezvoltarea și multiplicarea parteneriatelor public-private prin participarea la rețele digitale, inclusiv cu organisme europene și internaționale;
 • Schimb de bune practici pe platforme educaționale locale, naționale de e-learning, respectiv pe platforme internaționale, de tip SELFIE etc.;
 • Încurajarea și promovarea inițiativelor privind siguranța online, protecția datelor, igiena cibernetică, etica IT;
 • Dezvoltarea cadrului de previziune strategică pentru economia verde și adaptarea la meseriile viitorului.

Dezbaterile centrate pe cele opt domenii, care încep de astăzi, 4 decembrie 2020, vor putea fi urmărite pe pagina de Facebook a Ministerului Educației și Cercetării, conform următorului calendar:

 • 4 decembrie, ora 18:00: Resurse educaționale deschise, coordonator: Răzvan Orășanu;
 • 7 decembrie, ora 18:00: Infrastructură și resurse tehnologice digitale, coordonator: Andreea Paul;
 • 8 decembrie, ora 18:00: Conectivitate, coordonator: Raluca Negulescu Balaci;
 • 9 decembrie, ora 18:00 Educația digitală pe întreg parcursul vieții, coordonator: Cristian Ducu;
 • 10 decembrie, ora 18:00 Competențe digitale pentru elevi și studenți, coordonator: Mihaela Nabăr;
 • 11 decembrie, ora 18:00: Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală, coordonator: Daniela Vișoianu;
 • 14 decembrie, ora 18:00: Securitate cibernetică, protecția datelor, siguranța online și etica IT, coordonator: Alexandra Tămaș;
 • 15 decembrie, ora 18:00: Curriculum școlar pentru meserii emergente, coordonator: Madlen Șerban.

La jumătatea lunii decembrie, draftul documentului strategic ce va rezulta în urma celor 8 evenimente, va fi pus în dezbatere publică.