Studenți cetățeni români

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

La revenirea în țară, după finalizarea unui program de studii universitare de licență este necesară echivalarea diplomei universitare de licență. În acest sens trebuie depus un dosar cu documentele prevăzute în această procedură.

La revenirea în țară, după finalizarea unui program de studii universitare de masterat/studii academice postuniversitare este necesară echivalarea diplomei obținute. În acest sens trebuie depus un dosar cu documentele prevăzute în procedura descrisă aici.

La revenirea în țară, după finalizarea unui program de studii postuniversitare de doctorat este necesară echivalarea diplomei postuniversitare de doctorat.În acest sens trebuie depus un dosar cu documentele prevăzute în această procedură

Cadrele didactice din învățământul superior care au obținut calitatea de conducător de doctorat în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii pot solicita Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România. Vă rugăm să accesați următorul link pentru mai multe informații.

De asemenea, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor recunoaşte funcţia didactică din învăţământul universitar obţinută într-o instituţie de învăţământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană în conformitate cu prevederile stabilite. Mai multe informații sunt publicate aici.

Etichete: