Acord de parteneriat între Clubul Copiilor Sector 1 - Cireșarii, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 27 August, 2021

Obiectivul acordului de parteneriat încheiat astăzi, 27 august, îl constituie reglementarea cadrului de colaborare în vederea demarării activităților de reorganizare și reamenajare la Clubul Copiilor Sector 1 - Cireșarii.

În acest sens, lucrările vor putea începe chiar săptămâna viitoare.

Astfel, în virtutea acestui document, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București își asumă:

- igienizarea și reorganizarea spațiilor verzi ale Bazei Sportive „Cireșarii” pentru a fi redate în folosința Clubului Copiilor Sector 1 în vederea desfășurării activităților extrașcolare specifice, inclusiv cu implicarea studenților și a cadrelor didactice din universitate (cerc de biologie-botanică Vasile Ciocarlan, clubul de ornitologie Aves, centrul cultural studențesc Ex Terra Aurum - cu activități de fotografie, pictură, sculptură, muzică și sportive);

- lucrări de cartare a vegetației și a faunei și servicii de protecția plantelor;

- sprijin logistic: bază utilaje și resursa umană aferentă;

- participarea studenților USAMV la activități practice și realizarea de proiecte didactice, inclusiv diseminarea rezultatelor;

- organizarea de proiecte de voluntariat, cu participarea studenților USAMV;

- acordarea de asistență tehnică de specialitate (peisagistică, proiectare lucrări de irigații și alimentări cu apa, îngrijire arbori și arbuști ornamentali, peluze, suprafețe cu vegetație anuală și perenă, prelucrare date topografice);

- organizarea unui concurs de proiecte pentru amenajarea peisagistică a bazei.

În același timp, Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) și Clubul Copiilor Sector 1 - Cireșarii se angajează:

- să faciliteze, conform legii, accesul în vederea desfăşurării tuturor activităţilor necesare pentru buna derulare a proiectului în parteneriat;

- să faciliteze obținerea tuturor informațiilor legate de desfășurarea proiectului derulat în parteneriat;

- să promoveze rezultatele proiectului și să încurajeze participarea elevilor la activitățile extrașcolare organizate în parteneriat.

Precizăm, în acest context, că Ministerul Educației va asigura finanțarea, prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.-S.A.), în vederea realizării unui teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis, clădire pentru vestiare, alei pietonale, spații verzi. Valoarea totală a proiectului pentru terenul multifuncțional este de 2.982.421 lei.

De asemenea, Ministerul Educației, prin ISMB, a decis suplimentarea şi finanţarea unui număr de posturi adecvat importanţei unui Club al Copiilor în care sunt înscriși peste 2.000 de elevi.