Anunț de recrutare pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
26.02.2020

Ministerul Educației și Cercetării anunţă declanşarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie al al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. (EDP S.A.).

Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți 5 (cinci) candidaţi pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al EDP S.A.

Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

Detalii suplimentare regăsiți în documentele atașate:

Etichetă :