Anunț privind anularea procedurii interne de atribuire a contractului de servicii - Achiziție servicii instruire e-learning și RED pentru proiect CRED [cod CPV: 80510000-2]

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
23.08.2019

În conformitate cu prevederile art. 212 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 126 din Hotărârea Guvernului României nr.395/2016, pentru apobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, coroborat cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.763/18.11.2016, se anulează procedura internă pentru atribuirea contractului de achiziție servicii instruire e-learning și RED proiect CRED, în temeiul art. 137, alin.1 și 2, din HG 395/2016 coroborat cu prevederile art. 33, alin. (5)  și art. 40 din ordinul de ministru nr. 5.763/18.11.2016, întrucât a fost depusă o ofertă inacceptabilă, și reluarea ulterioară a acesteia, cu respectarea ordinului de ministru nr. 5.763/18.11.2016.

Data publicării: 23 august 2019.