Anunț privind rezultatul selecției a 2 parteneri - ONG-uri, în vederea contractării și implementării proiectului „Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate-CAF” (cod MySMIS 116834, cod SIPOCA 397)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
21.08.2018

Publicăm, atașat, anunțul privind rezultatul selecției a 2 parteneri - organizații neguvernamentale, în vederea contractării și implementării proiectului Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate, depus spre finanţare în cadrul POCA 2014-2020, Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAPîn cadrul Cererii de Proiecte POCA/129/1/1(IP 8/2017). 

Anunțul în baza căruia a fost realizată selecția este disponbil aici.