Anunț privind rezultatul selecției a 2 parteneri - organizații neguvernamentale, în vederea contractării și implementării proiectului „Noi perspective în educație - NPE” (cod MySMIS 116793, cod SIPOCA 398)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
21.08.2018

Regăsiți, atașat, anunțul privind rezultatul selecției a 2 parteneri - organizații neguvernamentale, în vederea contractării și implementării proiectului Noi perspective în educație - NPE (SIPOCA 398, cod MySMIS 116793), depus spre finanţare în cadrul POCA 2014-2020, Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, în cadrul Cererii de Proiecte POCA/129/1/1 (IP8/2017).

Anunțul în baza căruia a fost realizată selecția este disponbil aici.