Anunț privind modificarea și completarea Apelului de selecție nr. 3 în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
06.01.2023

Referitor la apelul de selecție nr. 3, înregistrat cu nr. 745/146587_POCU/22.12.2022:

- având în vedere existența în cadrul aceluiași apel a două categorii de posturi, cu grade de complexitate și condiții specifice de eligibilitate diferite în relație cu Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022

- în scopul asigurării obiectivității evaluării și pentru asigurarea de șanse egale tuturor candidaților eligibili, în acord cu specificul postului și cu particularitățile funcției didactice,

comunicăm modificarea și completarea apelului de selecție nr. 3, în sensul eliminării din apel a categoriei de posturi pentru care nu este obligatorie deținerea calității de cadru didactic și organizarea acestui apel numai pentru posturile care necesită deținerea calității de cadru didactic, în temeiul art. 3 alin. (1) lit b) și alin. (2) din Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022, în baza metodologiei de selecție specifice, elaborate și aprobate la nivelul proiectului.

Pentru posturile  pentru care nu este obligatorie calitatea de cadru didactic, eliminate din apelul nr. 3, se va organiza un apel de selecție distinct, apelul cu nr. 4, în temeiul art. 66 din Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022.

Forma actualizată, cu modificări și completări, a apelului nr. 3, aprobată prin Nota nr. 788/146587_POCU/5.01.2023, este disponibilă mai jos:

Etichetă :