Anunțuri privind concursurile de recrutare organizate de Ministerul Educației în anul 2022

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
06.01.2023
 • Anunț privind scoaterea la concurs a 232 posturi de experți (în afara organigramei Ministerului Educației) în cadrul proiectului POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 Profesionalizarea carierei didactice - PROF + Anexe (arhiva RAR conține fișiere editabile) [data publicării: 29.12.2022]

 • Anunț privind derularea apelului de selecție a unor experți în cadrul proiectului „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România, Cod SMIS: 152864 + Anexa: formular de înscriere (data publicării: 23.12.2022)

 • Anunț privind suspendarea concursului organizat prin anunțul nr. 6.505/21.11.2022 pentru ocuparea a două posturi de asistent manager în cadrul proiectului CRED cod SMIS: 118327 (data publicării: 21.12.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție (vacante) Serviciul Verificare Proiecte Finanțate/Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman - pe durată determinată (implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României/PNRR, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026) (data publicării: 20.12.2022)

 • Anunț privind suspendarea concursului de recrutare și selecție (Sesiunea 3), în derulare, din cadrul proiectului „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei”- POCU/155/7/4/152384 (data publicării: 19.12.2022)

 • Rezultatele probei de evaluare a dosarelor din cadrul selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți în echipa proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS: 118327 (data publicării: 19.12.2022)

 • Rezultatele probei de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție (vacante) - Serviciul Verificare Proiecte Finanțate/Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman - pe durată determinată (implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României/PNRR, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026) (data publicării: 16.12.2022)

 • Rezultatele etapei de evaluare a dosarelor din cadrul procesului de selecție a grupului-țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a Proiectului Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU/375/4/22/122607 +  (data publicării: 16.12.2022)

 • Rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți în echipa proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS: 118327 (data publicării: 13.12.2022)

 • Rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție (vacante) - Serviciul Verificare Proiecte Finanțate/Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman - pe durată determinată (implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României/PNRR, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026) (data publicării: 13.12.2022)

 • Rezultatele etapei de evaluare administrativă din cadrul procesului de selecție a grupului-țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a Proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU/375/4/22/122607 +  (data publicării: 12.12.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul procesului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, Cod SMIS: 152864 (data publicării: 09.12.2022)

 • Rezultatele înregistrate în urma soluționării contestațiilor depuse la proba de evaluare a dosarelor din cadrul procesului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, Cod SMIS: 152864 (data publicării: 09.12.2022)

 • [07.12.2022] Rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor din cadrul concursurilor de recrutare și selecție a experților în cadrul proiectului „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei”- POCU/155/7/4/152384 organizate pentru:

 • Rezultatele probei de evaluare a dosarelor din cadrul procesului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România, Cod SMIS: 152864 [data publicării: 06.12.2022]

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție (vacante) - Serviciul Verificare Proiecte Finanțate/Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman - pe durată determinată (implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României/PNRR, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026) [data publicării: 29.11.2022]

 • Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) înregistrate la etapa de verificare a eligibilității administrative a dosarelor înscrise în cadrul procesului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, Cod SMIS: 152864 [data publicării: 28.11.2022]

 • Rezultatele etapei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor înscrise în cadrul procesului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, Cod SMIS: 152864 [data publicării: 24.11.2022]

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție (vacante) din cadrul Serviciului Verificare Proiecte Finanțate - Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman - pe durată determinată (implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României/PNRR, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026) [data publicării: 22.11.2022]

 • Anunț privind organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS: 118327 + Anexe  (data publicării: 22.11.2022) 

 • Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea a 8 posturi experți monitorizare în cadrul proiectului „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei- POCU/155/7/4/152384 + Anexe [arhivă RAR] (data publicării: 17.11.2022)

 • Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea a 12 posturi experți verificare proiecte finanțate și 4 posturi experți achiziții în cadrul proiectului „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei”- POCU/155/7/4/152384 + Anexe [arhivă RAR] (data publicării: 17.11.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul examenului de promovare în clasă - Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 15.11.2022)

 • Rezultatele probei scrise și probei de interviu din cadrul examenului de promovare în clasă - Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 14.11.2022)

 • Rezultatul final înregistrat în cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior - Direcția OIPOCU (data publicării: 14.11.2022)

 • Rezultatul probei scrise din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior - Direcția OIPOCU (data publicării: 10.11.2022)

 • Rezultatul probei de selecție a dosarelor din cadrul examenului de promovare în clasă - Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 08.11.2022)

 • Rezultatul final și rezultatul probei scrise din cadrul examenului de promovare în clasă (post contractual) - Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 08.11.2022)

 • Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, Cod SMIS: 152864 + Anexe (data publicării: 08.11.2022)

 • Anunț de identificare și selecție a grupului-țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a Proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU/375/4/22/122607 + Anexe (data publicării: 08.11.2022)

 • Rezultatul probei de selecție a dosarelor din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior - Direcția OIPOCU (data publicării: 04.11.2022)

 • Rezultatul probei de selecție a dosarelor din cadrul examenului de promovare în clasă (post contractual) - Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 03.11.2022)

 • Anunțuri privind organizarea unor examene de promovare în clasa/gradul profesional imediat superioare:

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 4 funcții publice de execuție, vacante - Direcția OIPOCU (data publicării: 06.09.2022)

 • Rezultatele probei de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 4 funcții publice de execuție, vacante - Direcția OIPOCU (data publicării: 31.08.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu - Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 30.08.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu - Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 29.08.2022)

 • Rezultatele probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 4 funcții publice de execuție, vacante - Direcția OIPOCU (data publicării: 26.08.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacantă, la Direcția Generală Învățământ Universitar (data publicării: 25.08.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de conducere, vacante, la Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată (data publicării: 25.08.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate la concursul organizat pentru ocuparea a 4 (patru) funcții publice de execuție, vacante, în cadrul Direcției Generale pentru Implementarea Proiectului România Educată (data publicării: 24.08.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu - Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 24.08.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de conducere, vacante, la Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată (data publicării: 23.08.2022)

 • Rezultatele probei de interviu din cadrul concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacantă, la Direcția Generală Învățământ Universitar (data publicării: 23.08.2022)

 • Rezultatele probei scrise din cadrul concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacantă, la Direcția Generală Învățământ Universitar (data publicării: 22.08.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 4 (patru) funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată (data publicării: 22.08.2022)

 • Rezultatele înregistrate la probele scrise din cadrul concursurilor organizate pentru ocuparea unor posturi vacante la Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată (data publicării: 18.08.2022)

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu - Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 17.08.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu - Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu (data publicării: 16.08.2022)

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacantă, la Direcția Generală Învățământ Universitar (data publicării: 16.08.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Minorități - Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul (data publicării: 12.08.2022)

 • Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu - Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu (data publicării: 11.08.2022)

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 4 (patru) funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu - Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată (data publicării: 10.08.2022)  

 • Rezultatul soluționării contestației depuse în urma afișării rezultatelor înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu - Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu (data publicării: 10.08.2022)

 • Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Minorități - Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul (data publicării: 10.08.2022)

 • Rezultatul probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de conducere, vacante, în aparatul propriu - Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată (data publicării: 09.08.2022)  

 • Rezultatele finale înregistrate la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a 6 funcții publice de execuție, vacante, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 09.08.2022)

 • Rezultatul probei scrise din cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții de execuție, vacante, în aparatul propriu - Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu (data publicării: 09.08.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție, vacante - Direcția OIPOCU (data publicării: 08.08.2022)

 • Rezultatele probei de interviu din cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării a 6 funcții publice de execuție, vacante, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 08.08.2022)

 • Rezultatul probei scrise din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Minorități - Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul (data publicării: 08.08.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate la concursul organizat în vederea ocupării unor funcții de execuție, vacante, la Direcția Achiziții - Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 05.08.2022)

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție, vacante - Direcția OIPOCU (data publicării: 05.08.2022)

 • Rezultatul soluționării contestației depuse în urma afișării rezultatelor înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării a 6 funcții publice de execuție, vacante, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 04.08.2022)

 • Rezultatul probelor de interviu din cadrul concursurilor organizate în vederea ocupării unor funcții de execuție, vacante, în aparatul propriu (data publicării: 03.08.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate la concursurile de recrutare organizate în vederea ocupării unor funcții de execuție, vacante, în cadrul aparatuluu propriu (data publicării: 03.08.2022):

 • Rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării a 6 funcții publice de execuție, vacante, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 02.08.2022)

 • Rezultatele probei de interviu înregistrate la concursurile de recrutare organizate în vederea ocupării unor funcții de execuție, vacante, în cadrul aparatuluu propriu (data publicării: 01.08.2022):

 • Rezultatul soluționării contestației depuse în urma afișării rezultatelor probei scrise din cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții de execuție, vacante, la Direcția Achiziții - Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 01.08.2022)

 • Rezultatul probei scrise din cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții de execuție, vacante, la Direcția Achiziții - Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 29.07.2022)

 • Rezultatul probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Minorități - Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul (data publicării: 29.07.2022) 

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului pentru ocuparea a două (2) posturi contractuale la Serviciul Verificare Proiecte Finanțate - Direcția OIPOCU (data publicării: 29.07.2022) 

 • Rezultatele înregistrate la probele scrise din cadrul concursurilor de recrutare organizate în vederea ocupării unor funcții de execuție, vacante, în aparatul propriu (data publicării: 28.07.2022)

 • Rezultatul probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu - Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu (data publicării: 28.07.2022)

 • Rezultatul final înregistrat în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unui (1) post de consilier debutant la Serviciul Administrativ - Direcția Administrativ / Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 27.07.2022)

 • Rezultatul probei scrise din cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție (îngrijitor - 1 post), vacantă, la Serviciul Administrativ - Direcția Administrativ / Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 27.07.2022)

 • Erată la anunțul privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție (îngrijitor - 1 post), vacantă, în cadrul Serviciului Administrativ - Direcția Administrativ / Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 25.07.2022)

 • Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unui (1) post de consilier debutant la Serviciul Administrativ - Direcția Administrativ / Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 25.07.2022)

 • Rezultatele probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, la Serviciul Verificare Proiecte Finanțate - Direcția OIPOCU (data publicării: 22.07.2022) 

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării a 6 funcții publice de execuție, vacante, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 21.07.2022)

 • Anunțuri privind organizarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu (data publicării: 21.07.2022)

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursurilor de recrutare organizate în vederea ocupării unor funcții de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu (data publicării: 21.07.2022)

 • Rezultatul probei scrise din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unui (1) post de consilier debutant la Serviciul Administrativ - Direcția Administrativ / Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 20.07.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacantă, la Direcția Generală Învățământ Universitar (data publicării: 19.07.2022)

 • Anunțuri privind organizarea unor concursuri de recrutare în cadrul aparatului propriu - Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată (data publicării: 15.07.2022)  

 • Rezultatele etapei de contestații și rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul POCU „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” Cod SMIS: 152864 (data publicării: 15.07.2022)

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante - Direcția OIPOCU (data publicării: 14.07.2022)

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de ocupare a unei funcții contractuale de execuție (îngrijitor - 1 post), vacantă, în cadrul Serviciului Administrativ - Direcția Administrativ / Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 13.07.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul POCU „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” Cod SMIS: 152864 (data publicării: 12.07.2022)

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unui (1) post de consilier debutant la Serviciul Administrativ - Direcția Administrativ / Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 12.07.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării a 4 funcții de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu - Direcția OIPOCU (data publicării: 11.07.2022)

 • Anunțuri privind organizarea concursurilor de recrutare în vederea ocupării unor funcții de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu (data publicării: 06.07.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de eligibilitate administrativă din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul POCU „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” Cod SMIS: 152864 (data publicării: 05.07.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursurilor de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante - aparatul propriu (data publicării: 04.07.2022)

 • Notă de îndreptare a erorii materiale privind comuncairea rezultatelor finale înregistrate în cadrul procesului de selecție a unor experți externi, în afara organigramei, pentru proiectul „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766  (data publicării: 04.07.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul procesului de selecție a unor experți externi, în afara organigramei, pentru proiectul „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766 (data publicării: 01.07.2022)

 • Rezultatele probei de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante (3 funcții publice de consilier juridic), la Serviciul Juridic Direcția Juridică / Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 01.07.2022)

 • Rezultatele probei de interviu din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 6 funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată (data publicării: 01.07.2022)

 • Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) din cadrul Ministerului Educației anunță scoaterea la concurs a două (2) posturi contractuale de execuție: anunț + cerere de înscriere (data publicării: 30.06.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării a 6 funcții publice de execuție, vacante, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 30.06.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de ocupare a unei funcții contractuale de execuție (îngrijitor - 1 post), vacantă, în cadrul Serviciului Administrativ - Direcția Administrativ / Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 29.06.2022)

 • Rezultatele probei de evaluare a dosarelor din cadrul procesului de selecție a unor experți externi, în afara organigramei, pentru proiectul „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766 (data publicării: 28.06.2022)

 • Anunțuri privind organizarea concursurilor de recrutare în vederea ocupării unor funcții de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu (data publicării: 28.06.2022)

  • consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superior (4 posturi) - Direcția Achiziții Direcția Generală Achiziții și Administrativ

  • consilier clasa I grad profesional superior (6 posturi la Direcția Generală Informatizare și 1 post la Direcția Suport Sisteme Informatice), respectiv inspector grad profesional superior (1 post la Direcția Suport Sisteme Informatice) - vezi aici ► anunțul

 • Rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 6 funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată (data publicării: 28.06.2022)

 • Rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante (3 funcții publice de consilier juridic), la Serviciul Juridic - Direcția Juridică / Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 27.06.2022)

 • Anunțuri privind organizarea concursurilor de recrutare în vederea ocupării unor funcții contractuale de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu (data publicării: 27.06.2022):

 • Rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul procesului de selecție a unor experți externi, în afara organigramei, pentru proiectul „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766 (data publicării: 23.06.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS: 118327 (data publicării: 22.06.2022)

 • Rezultatele înregistrate în urma soluționării contestațiilor depuse ca urmare a comunicării rezultatelor probei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS: 118327 (data publicării: 22.06.2022)

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante (3 funcții publice de consilier juridic), la Serviciul Juridic - Direcția Juridică / Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 21.06.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării a 3 funcții publice de execuție, vacante, în cadrul Direcției OIPOCU (data publicării: 21.06.2022)

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 6 funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată (data publicării: 20.06.2022)

 • Rezultatele probei de evaluare a dosarelor înregistrate în cadrul concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS: 118327 (data publicării: 20.06.2022)

 • Rezultatele finale din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei”- POCU/155/7/4/152384 (data publicării: 17.06.2022)

 • Rezultatele probei de interviu din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei”- POCU/155/7/4/152384 (data publicării: 17.06.2022)

 • Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” Cod SMIS: 152864 + Anexe - arhivă RAR (data publicării: 16.06.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare organziat pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție, temporar vacante, din cadrul Direcției Organism Intermediar Program Operațional Capital Uman, după cum urmează: Serviciul Selecție și Contractare (3 posturi), Serviciul Verificare Proiecte Finanțate (1 post), Serviciul Managementul Calitații (1 post) și Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli (1 post) [data publicării: 14.06.2022]

 • Rezultatele probei de elegibilitate administrativă a dosarelor din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei”- POCU/155/7/4/152384 [data publicării: 09.06.2022]

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu cadrul concursului de recrutare organziat pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție, temporar vacante, din cadrul Direcției Organism Intermediar Program Operațional Capital Uman, după cum urmează: Serviciul Selecție și Contractare (3 posturi), Serviciul Verificare Proiecte Finanțate (1 post), Serviciul Managementul Calitații (1 post) și Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli (1 post) [data publicării: 09.06.2022]

 • Rezultatele probei de eligibilitate administrativă înregistrate în cadrul concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS: 118327 (data publicării: 19.05.2022)

 • Anunț privind selecția unor experți externi, în afara organigramei, pentru proiectul „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766 + Anexe (data publicării: 08.06.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 8 (opt) funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu (data publicării: 07.06.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de promovare organizat pentru ocuparea a 2 funcții publice vacante de conducere din cadrul aparatului propriu - Direcția OIPOCU (data publicării: 03.06.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare organziat pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție, temporar vacante, din cadrul Direcției Organism Intermediar Program Operațional Capital Uman, după cum urmează: Serviciul Selecție și Contractare (3 posturi), Serviciul Verificare Proiecte Finanțate (1 post), Serviciul Managementul Calitații (1 post) și Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli (1 post) [data publicării: 03.06.2022]

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu susținută în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 8 (opt) funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu (data publicării: 03.06.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare organziat pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție, vacante, la Serviciul Contabilitate Generală - Direcția Buget Contabilitate/Direcția Generală Economică (data publicării: 03.06.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei (1) funcții publice de execuție, vacantă, la Serviciul Resurse Umane - Direcția Resurse Umane și Salarizare/Direcția Generală Economică (data publicării: 03.06.2022)

 • Rezultatul înregistrat după soluționarea contestației depuse în urma comunicării rezultatelor la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a unor funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu (data publicării: 02.06.2022)

 • Rezultatele finale și rezultatele probei de interviu înregistrate în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante (auditor clasa I grad profesional superior - 3 posturi), la Serviciul Audit Public Intern (data publicării: 02.06.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei (1) funcții publice de execuție, vacantă, la Serviciul Resurse Umane Direcția Resurse Umane și Salarizare/Direcția Generală Economică (data publicării: 31.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă susținută în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 8 (opt) funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu (data publicării: 31.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție, vacante, la Serviciul Contabilitate Generală - Direcția Buget Contabilitate/Direcția Generală Economică (data publicării: 31.05.2022)

 • Rezultatele probei de interviu din cadrul concursului de promovare organizat pentru ocuparea a 2 funcții publice vacante de conducere din cadrul aparatului propriu - Direcția OIPOCU (data publicării: 30.05.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante (consilier clasa I grad  profesional superior  - 3 posturi), la Direcția Administrativ - Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 30.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unei (1) funcții publice de execuție, vacantă, la Serviciul Resurse Umane - Direcția Resurse Umane și Salarizare/Direcția Generală Economică (data publicării: 27.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție, vacante, la Serviciul Contabilitate Generală - Direcția Buget Contabilitate/Direcția Generală Economică (data publicării: 27.05.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare organizate pentru ocuparea a 6 (șase) funcții publice de execuție, vacante, la Serviciul Implementare PNRR - Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 26.05.2022)

 • Rezultatul probei scrise din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante (auditor clasa I grad profesional superior - 3 posturi), la Serviciul Audit Public Intern (data publicării: 26.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante (consilier clasa I grad  profesional superior  - 3 posturi), la Direcția Administrativ - Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 26.05.2022)

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție, temporar vacante, din cadrul Direcției Organism Intermediar Program Operațional Capital Uman, după cum urmează: Serviciul Selecție și Contractare (3 posturi), Serviciul Verificare Proiecte Finanțate (1 post), Serviciul Managementul Calitații (1 post) și Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli (1 post) [data publicării: 25.05.2022]

 • Rezultatele probei scrise din cadrul concursului de promovare organizat pentru ocuparea a 2 funcții publice vacante de conducere din cadrul aparatului propriu - Direcția OIPOCU (data publicării: 25.05.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție, vacante, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 25.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare organizate pentru ocuparea a 6 (șase) funcții publice de execuție, vacante, la Serviciul Implementare PNRR - Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 25.05.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante (3 funcții publice de consilier juridic), la Serviciul Juridic - Direcția Juridică / Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 25.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante (consilier clasa I grad  profesional superior  - 3 posturi), la Direcția Administrativ - Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 24.05.2022)

 • Rezultatul probei suplimentare de avizare din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante (auditor clasa I grad profesional superior - 3 posturi), la Serviciul Audit Public Intern (data publicării: 24.05.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 5 (cinci) funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Achiziții - Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 23.05.2022)

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a 8 (opt) funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu (data publicării: 23.05.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată, din cadrul aparatului propriu, astfel:

  • consilier clasa I grad profesional superior la Unitatea de Politici pentru Digitalizarea Educației - 2 posturi;

  • inspector clasa I grad profesional superior la Direcția Monitorizarea și Evaluarea Implementării Proiectului România Educată - 2 posturi;

  • consilier clasa I grad profesional superior la Direcția Monitorizarea și Evaluarea Implementării Proiectului România Educată - 2 posturi.

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacantă (inspector clasa I grad profesional superior - 1 post), la Serviciul Învățământ Special și Incluziune Socială - Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (data publicării: 23.05.2022)

 • ​Concurs de selecție pentru ocuparea a 6 posturi de experți monitorizare în cadrul proiectului „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei”- POCU/155/7/4/152384 + Anexe - arhivă zip cu fișiere pdf (data publicării: 20.05.2022)

 • Concurs de selecție pentru ocuparea a 12 posturi de experți verificare proiecte finanțate și 4 posturi de experți achiziții în cadrul proiectului „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei”- POCU/155/7/4/152384 + Anexe - arhivă zip cu fișiere pdf (data publicării: 20.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție, vacante, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 20.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare organizate pentru ocuparea a 6 (șase) funcții publice de execuție, vacante, la Serviciul Implementare PNRR - Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 20.05.2022)

 • Concurs de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS: 118327 + Anexe (data publicării: 19.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 5 (cinci) funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Achiziții - Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 19.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție, vacante, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 18.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 5 (cinci) funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Achiziții - Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 17.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecţie a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție, vacante, la Serviciul Contabilitate Generală - Direcția Buget Contabilitate/Direcția Generală Economică (data publicării: 17.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecţie a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unei (1) funcții publice de execuție, vacantă, la Serviciul Resurse Umane - Direcția Resurse Umane și Salarizare/Direcția Generală Economică (data publicării: 17.05.2022)

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de promovare organizat pentru ocuparea a 2 funcții publice vacante de conducere din cadrul aparatului propriu - Direcția OIPOCU (data publicării: 16.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecţie a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante (consilier clasa I grad  profesional superior  - 3 posturi), la Direcția Administrativ - Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 13.05.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție, temporar vacante, din cadrul Direcției Organism Intermediar Program Operațional Capital Uman, după cum urmează: Serviciul Selecție și Contractare (3 posturi), Serviciul Verificare Proiecte Finanțate (1 post), Serviciul Managementul Calitații (1 post), Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli (1 post) [data publicării: 12.05.2022]

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecţie a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacantă (inspector clasa I grad profesional superior - 1 post), la Serviciul Învățământ Special și Incluziune Socială - Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (data publicării: 12.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecţie a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante (auditor clasa I grad profesional superior - 3 posturi), la Serviciul Audit Public Intern (data publicării: 11.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor depuse în urma comunicării rezultatelor la proba de selecţie a dosarelor din cadrul concursului de recrutare organizate pentru ocuparea a 6 (șase) funcții publice de execuție, vacante, la Serviciul Implementare PNRR - Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 11.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecţie a dosarelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 5 (cinci) funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Achiziții - Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 10.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecţie a dosarelor din cadrul concursului de recrutare organizate pentru ocuparea a 6 (șase) funcții publice de execuție, vacante, la Serviciul Implementare PNRR - Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 09.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecţie a dosarelor din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție, vacante, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 09.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante (inspector clasa I grad profesional superior ID 403585) la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 05.05.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante (inspector clasa I grad profesional superior ID 403585) la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 03.05.2022)

 • Rezultatul final înregistrat în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în aparatul propriu (consilier juridic clasa I grad profesional debutant ID 440302) - Direcția Control/Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 03.05.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcții publice de execuție din aparatul propriu (data publicării: 03.05.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcții publice de execuție din aparatul propriu (data publicării: 02.05.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcții publice de execuție din aparatul propriu (data publicării: 29.04.2022)

 • Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în aparatul propriu (consilier juridic clasa I grad profesional debutant ID 440302) - Direcția Control/Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 29.04.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 8 (opt) funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Generală Dezvoltare Patrimoniu (data publicării: 29.04.2022)

 • Rezultatele probei de interviu din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcții publice de execuție din aparatul propriu (data publicării: 29.04.2022)

 • Rezultatele probei de interviu din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcții publice de execuție din aparatul propriu (data publicării: 28.04.2022)

 • Rezultatul înregistrat la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în aparatul propriu (consilier juridic clasa I grad profesional debutant ID 440302) - Direcția Control/Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 27.04.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție, vacante, la Serviciul Contabilitate Generală - Direcția Buget Contabilitate/Direcția Generală Economică (data publicării: 27.04.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei (1) funcții publice de execuție, vacantă, la Serviciul Resurse Umane - Direcția Resurse Umane și Salarizare/Direcția Generală Economică (data publicării: 27.04.2022)

 • Rezultatele probei scrise din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcții publice de execuție din aparatul propriu (data publicării: 27.04.2022)

 • Rezultatul final înregistrat la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de consilier debutant (1 post) în cadrul Serviciului Managementul Calității - Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman (data publicării: 27.04.2022)

 • Anunțuri privind organizarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu (data publicării: 21.04.2022)

 • Rezultatul final înregistrat în cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat următor pentru funcția contractuală de execuție din cadrul aparatului propriu - Serviciul Verificare proiecte finanțate - Direcția OIPOCU (data publicării: 21.04.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea a 2 funcții publice vacante de conducere din cadrul aparatului propriu - Direcția OIPOCU (data publicării: 19.04.2022)

 • Rezultatul probei scrise din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat următor pentru funcția contractuală de execuție din cadrul aparatului propriu - Serviciul Verificare proiecte finanțate - Direcția OIPOCU (data publicării: 19.04.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecţie a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante (inspector clasa I grad profesional superior ID 403585) la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 19.04.2022)

 • Rezultatul probei de interviu înregistrat la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de consilier debutant (1 post) în cadrul Serviciului Managementul Calității - Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman (data publicării: 15.04.2022)

 • Rezultatul etapei de evaluare a dosarelor din cadrul selecției grupului-țintă al specialiștilor (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU/375/4/22/122607 (data publicării: 15.04.2022)

 • Rezultatul etapei de soluționare a contestațiilor depuse după etapa evaluare administrativă din cadrul selecției grupului-țintă al specialiștilor (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU/375/4/22/122607 (data publicării: 15.04.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție, vacante, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 15.04.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 6 (șase) funcții publice de execuție, vacante, la Serviciul Implementare PNRR - Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 15.04.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 5 (cinci) funcții publice de execuție, vacante, la Direcția Achiziții - Direcția Generală Achiziții și Administrativ (data publicării: 14.04.2022)

 • Rezultatele etapei de selecție a dosarelor din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcții publice de execuție din aparatul propriu (data publicării: 14.04.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în aparatul propriu (consilier juridic clasa I grad profesional debutant ID 440302) - Direcția Control/Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 14.04.2022)

 • Rezultatele etapei de selecție a dosarelor din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcții publice de execuție din aparatul propriu (data publicării: 13.04.2022)

 • Rezultatele etapei de selecție a dosarelor din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcții publice de execuție din aparatul propriu (data publicării: 12.04.2022)

 • Rezultatul etapei de evaluare administrativă din cadrul selecției grupului-țintă al specialiștilor (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU/375/4/22/122607 (data publicării: 12.04.2022)

 • Rezultatul probei scrise înregistrat la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de consilier debutant (1 post) în cadrul Serviciului Managementul Calității - Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman (data publicării: 11.04.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, Cod SMIS: 152864 (data publicării: 06.04.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursurilor pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei” - POCU/155/7/4/152384 (data publicării: 05.04.2022)

  • Anunț 1 (18 posturi de experți: 15 posturi de experți verificare proiecte finanțate și 3 posturi de experți verificare achiziții) 

  • Anunț 2 (15 posturi de experți monitorizare)

 • Rezultatele probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei” - POCU/155/7/4/152384 (data publicării: 05.04.2022)

  • Anunț 1 (18 posturi de experți: 15 posturi de experți verificare proiecte finanțate și 3 posturi de experți verificare achiziții) 

  • Anunț 2 (15 posturi de experți monitorizare)

 • Rezultatele probei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, Cod SMIS: 152864 (data publicării: 01.04.2022)

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de consilier debutant (1 post) în cadrul Serviciului Managementul Calității - Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman (data publicării: 30.03.2022)

 • Rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor depuse în cadrul concursurilor pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei” - POCU/155/7/4/152384 (data publicării: 30.03.2022)

  • Anunț 1 (18 posturi de experți: 15 posturi de experți verificare proiecte finanțate și 3 posturi de experți verificare achiziții) 

  • Anunț 2 (15 posturi de experți monitorizare)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante (inspector clasa I grad profesional superior ID 403585) la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene (data publicării: 30.03.2022)

 • Rezultatele procesului de soluționare a contestațiilor depuse după proba de eligibilitate administrativă din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, Cod SMIS: 152864 (data publicării: 28.03.2022)

 • Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat următor pentru funcția contractuală de execuție din cadrul aparatului propriu - Serviciul Verificare proiecte finanțate - Direcția OIPOCU (data publicării: 28.03.2022)

 • Rezultatul probei de eligibilitate administrativă din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, Cod SMIS: 152864 (data publicării: 24.03.2022)

 • Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în cadrul aparatului propriu (consilier juridic clasa I grad profesional debutant ID 440302) - Direcția Control/Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 24.03.2022)

 • Anunț privind identificarea și selecția grupului-țintă al specialiștilor (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU/375/4/22/122607 + Anexe (fișiere pdf în arhivă ZIP) + Lista UAT-urilor pentru care este organizată selecția grupului-țintă (data publicării 22.03.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul Apelului de selecție nr. 2 privind ocuparea a 13 posturi de experți în afara organigramei în cadrul proiectului POCU-146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” (data publicării 22.03.2022)

 • Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru 5 funcții publice de execuție din cadrul aparatului propriu (data publicării: 21.03.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante la Direcția Resurse Umane și Salarizare (data publicării: 21.03.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante la Direcția Resurse Umane și Salarizare (data publicării: 17.03.2022)

 • Erată privind anunțurile publicate în data de 14 martie 2022 (anunț 1 + anunț 2) pe tema organizării selecției pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei” - POCU/155/7/4/152384. Anexele aferente celor două anunțuri rămân valabile și sunt disponibile mai jos. (data publicării 17.03.2022)

 • Rezultatele probei de evaluare a portofoliului profesional personal din cadrul Apelului de selecție nr. 2 privind ocuparea a 13 posturi de experți în afara organigramei în cadrul proiectului POCU-146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” (data publicării 16.03.2022)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru funcția contractuală de execuție de consilier debutant (1 post) în cadrul Serviciului Managementul Calității - Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman (data publicării 15.03.2022)

 • Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea a 15 posturi de experți monitorizare în cadrul proiectului „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei” - POCU/155/7/4/152384 + Anexe - arhivă ZIP (data publicăriii: 14.03.2022)

 • Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea a 18 posturi de experți (15 posturi de experți verificare proiecte finanțate și 3 posturi de experți verificare achiziții) în cadrul proiectului „OI POCU ME: Sprijin pentru angajare personal contractual în afara organigramei” - POCU/155/7/4/152384 + Anexe - arhivă ZIP (data publicăriii: 14.03.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante la Direcția Resurse Umane și Salarizare (data publicării: 14.03.2022)

 • Anunț de selecție + [Anexe - arhivă ZIP] pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”, Cod SMIS: 152864 (data publicării 07.03.2022)

 • Rezultatele probei eliminatorii din cadrul Apelului de selecție nr. 2 privind ocuparea a 13 posturi de experți în afara organigramei în cadrul proiectului POCU-146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” (data publicării 03.03.2022)

 • Rezultatele etapei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante la Direcția Resurse Umane și Salarizare (data publicării: 02.03.2022)

 • Apel de selecție nr. 2 privind ocuparea a 13 posturi  de experți în afara organigramei Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU_146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” + Anexe - arhivă RAR [data publicării 18.02.2022]

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție la Serviciul Verificare Proiecte Finanțate - Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman / OIPOCU (data publicării: 16.02.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție la Serviciul Verificare Proiecte Finanțate - Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman / OIPOCU (data publicării: 16.02.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție la Serviciul Verificare Proiecte Finanțate - Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman / OIPOCU (data publicării: 09.02.2022)

 • Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante în cadrul aparatului propriu - Direcția Resurse Umane și Salarizare (data publicării: 09.02.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție la Serviciul Verificare Proiecte Finanțate - Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman / OIPOCU (data publicării: 28.01.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul apelului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED - Cod SMIS 2014+: 118327 (data publicării: 21.01.2022)

 • Rezultatul verificării eligibilității administrative din cadrul concursului pentru ocuparea unui (1) post de expert județean (Neamț) în proiectul „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod SMIS2014+: 122607 (data publicării: 19.01.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de evaluare a dosarelor din cadrul apelului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED - Cod SMIS 2014+: 118327 (data publicării: 19.01.2022)

 • Anunț referitor la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție din cadrul Serviciului Verificare Proiecte Finanțate - Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman / OIPOCU (data publicării: 12.01.2022)

 • Rezultatele înregistrate la proba de eligibilitate administrativă din cadrul apelului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED - Cod SMIS 2014+: 118327 (data publicării: 11.01.2022)

Etichetă :